HRA u medijima / HRA in the media

Akcija za ljudska prava ima značajno prisustvo na medijskoj sceni Crne Gore, objavljuje reagovanja i doprinosi promociji ljudskih prava i njihove zaštite. U periodu od 1. januara do 1. juna 2013. godine, HRA je mjesečno u prosjeku imala 20,2 pojavljivanja u medijima.

Human Rights Action has a significant presence in the Montenegrin media. It provides comments on various issues related to the promotion of the awareness of human rights and their protection also out of the scope of the programs it focuses on. From 1 January to 1 June 2013, HRA had on average 20,2 appearances in the media per month.

 

Zaštita prava LGBT osoba

Pravosuđe i Ustavni sud

    Sloboda izražavanja

    Ekonomsko-socijalna prava

    Ostalo