HRA povodom Dana novinara

POVODOM GRAFITA MRŽNJE NA CRKVI U PODGORICI
20/01/2022
PISMO HRA RUKOVODIOCIMA U TUŽILAŠTVU O NEDJELOTVORNOJ ISTRAZI TORTURE: GRUJIČIĆ PRAVOSNAŽNO OSLOBOĐEN SVIH OPTUŽBI, DOK ISTRAGA POLICIJSKE TORTURE PREMA NJEMU KASKA VEĆ GODINU I PO
24/01/2022

HRA povodom Dana novinara

Dan novinara je prilika da se podsjetimo da novinari izuzetno i nezamjenjivo doprinose izgradnji demokratije i zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori. Novinarska profesija ima veliki javni značaj, novinarstvo ne može da se uveže sa strane kao nešto drugo.

Nedavne izmjene Krivičnog zakonika, kojima su novinari jače zaštićeni, pokazale su izuzetno važan zajednički politički iskorak, i vlasti i opozicije, ka uvažavanju ličnih napora i rizika koje ulažu pripadnici te profesije. Sada je još veća odgovornost na državnim tužiocima.

Očekujemo rasvetljavanje ubistva i drugih napada na novinare i uz pomoć stranih eksperata. To je najmanje što država mora da uradi, da obezbjedi kažnjavanje svih koji se usude da nasiljem spriječe novinare da rade svoj posao, koji je od izuzetnog značaja za cijelo društvo.