18/12/2013 HRA osuđuje napad na imovinu novinara Darka Ivanovića

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike
15/12/2013
18/12/2013 HRA uputila inicijativu Skupštini Crne Gore za autentičnim tumačenjem odredbe člana 2 Zakona o pomilovanju
18/12/2013

18/12/2013 HRA osuđuje napad na imovinu novinara Darka Ivanovića

Akcija za ljudska prava osuđuje napad na imovinu novinara Darka Ivanovića, autora i urednika emisije „Robin Hud“, kojem je 16. decembra 2013. godine demoliran automobil.

I ovaj posljednji slučaj uništavanja imovine novinara, kao i drugi sve učestaliji napadi, incidenti i prijetnje jasni su pokazatelji koliko je obavljanje novinarske profesije postalo opasno u Crnoj Gori, i potvrđuju potrebu da se hitno preduzmu sve potrebne mjere u cilju zaštite novinara u vršenju njihovih profesionalnih dužnosti.

Najbolja prevencija narednih napada je efikasna istraga i ozbiljno kažnjavanje i ovog posljednjeg i svih dosadašnjih napada na novinare. U protivnom, država postaje odgovorna za nebezbjedno okruženje koje onemogućava slobodu izražavanja, a onda i postojanje demokratije i napretka našeg društva. Stoga apelujemo na nadležne institucije da hitno preduzmu sve mjere u okviru svojih nadležnosti u cilju rasvijetljavanja i ovog i svih ostalih napada na novinare, jer atmosfera nekažnjivosti koja trenutno vlada u Crnoj Gori podstiče nove napade i guši medijske slobode.