POVODOM OSNIVANJA ČETVRTE KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

Slučaj Nikole Vukčevića: Još jedna „zakašnjela pravda gotova nepravda“
21/04/2021
PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZBOG NEDJELOTVORNOG ODGOVORA NA PRIJAVE ZLOSTAVLJANJA U POLICIJI I ŠKOLI U ODNOSU NA SRBIJU I HRVATSKU
24/04/2021

POVODOM OSNIVANJA ČETVRTE KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja donošenje Odluke Vlade o obrazovanju četvrte po redu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, s nadom da će ova najnovija komisija konačno dovesti do vidljivog napretka u tim istragama.

Prvu i drugu komisiju osnovala je Vlada premijera Mila Đukanovića 2013. i 2016. godine, treću Vlada premijera Duška Markovića 2020. godine, a četvrtu Vlada premijera Zdravka Krivokapića.

Prethodne komisije nisu bile naročito uspješne. Nadamo se da će najnovija biti i najuspješnija, jer je došlo do smjene vlasti, pa bi i sadašnja Vlada trebalo da je više zainteresovana za brzo rasvjetljavanje napada na novinare koji su se dogodili za vrijeme dugotrajne vladavine DPS.

Nova komisija ima dvanaest članova, za razliku od prethodnih koje su imale jedanaest, odnosno devet. Predsjednik komisije je novinar Mihailo Jovović.

Za člana komisije je po drugi put izabran i advokat Dalibor Tomović, koga su za tu poziciju nedavno kandidovale trinaest nevladinih organizacija, među kojima i HRA.

Prethodna komisija, iako osnovana u septembru 2016. godine, dobila je pristup dokumentaciji tek u martu 2017. godine, kada su dobijene dozvole za pristup tajnim podacima.

Posle više protesta od strane Komisije i NVO, Uprava policije je od septembra 2018. godine počela Komisiji da dostavlja svu dokumentaciju bez zatamnjivanja imena svjedoka i osumnjičenih.

Komisija je po prvi put od svog osnivanja 2018. godine počela da usvaja izvještaje sa preporukama u pogledu konkretnih predmeta i tako ostvaruje svoju svrhu. Usvojeno je 10 izvještaja, u kojima su obrađeni sljedeći slučajevi[i]:

 1. napad na novinara Tufika Softića iz 2007. godine;
 2. napad na novinara Mladena Stojovića iz 2008. godine;
 3. prijetnje novinarki Damiri Kalač iz 2015. godine,
 4. kamenovanje RTV Pink iz 2015 i 2016. godine,
 5. napad na novinara Tufika Softića iz 2013. godine,
 6. napad na novinara Gojka Raičevića IN4S iz 2015. godine,
 7. napad na kamermana televizije Boni iz 2017. godine,
 8. napad na novinarku Oliveru Lakić iz 2011. godine,
 9. izvještaj o slučaju lažnog samoprijavljivanja Milana Grgurovića da je prijetio novinarki Oliveri Lakić 9. februara 2011. godine,
 10. izvještaj o istrazi ranjavanja Olivere Lakić, iz 2018. godine,
 11. izvještaj o napadu na novinarku ND “Vijesti” Jelenu Jovanović iz 2018.godine,
 12. izvještaj o istrazi slučaja bacanja eksplozivne naprave u blizini kuće novinara Televizije „Vijesti“ Seada Sadikovića iz 2018. godine,
 13. izvještaj o istrazi slučaja paljenja vozila novinara „Večernjih novosti“ Miroslava Drobnjaka iz 2017. godine,
 14. izvještaj o istrazi prijetnji Vladimiru Otaševiću, novinaru dnevnog lista „Dan“ iz 2017. godine,
 15. izvještaj-ranjavanje novinarke ND „Vijesti“ Olivere Lakić iz 2018. godine,
 16. izvještaj o napadu na imovinu novinara i publiciste Šekija Radončića iz 2018. godine,
 17. dva izvještaja o ranjavanju novinarke ND „Vijesti“ Olivere Lakić od 22. 02. 2019. godine do 1.08.2019. godine,
 18. izvještaj o verbalnom napadu na imovinu Šekija Radončića iz 2018. godine.

HRA posebno zabrinjava činjenica da ni jedna komisija, od 2013. godine do danas, nije usvojila izvještaj o istrazi ubistva Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika dnevnog lista „Dan“, koje se dogodilo 2004. godine.

Prva komisija, koja je okončala rad 2015. godine[ii], razmatrala je predlog izvještaja njenog predsjednika, Nikole Markovića, koji je, pored ostalog, sadržao i zaključke i preporuke u vezi istrage ubistva Jovanovića, ali taj izvještaj nikada nije usvojen. Ni ostale komisije nijesu usvojile nikakav izvještaj na tu temu.

HRA apeluje na predsjednika nove komisije, Mihaila Jovovića, koji je učestvovao i u radu prethodnih komisija, i na ostale članove komisije, da hitno posvete pažnju ovom slučaju, koji je opravdano bio prvi na listi prioriteta koje je utvrdila još prva komisija, i da obavijeste javnost zašto nikada nije usvojen izvještaj o istrazi u tom slučaju, kao i zašto do danas nije angažovan strani ekspert da analizira istragu tog ubistva, iako je prethodna komisija, na inicijativu HRA, još 11. oktobra 2018. godine odlučila da se takav stručnjak angažuje.

Prethodni predsjednik Vlade Crne Gore, Duško Marković, je obavijestio HRA u februaru 2020. godine da će ekspert biti angažovan posredstvom Uprave policije. Očekujemo da nova komisija utvrdi i ko je odgovoran za to što ova odluka prethodne komisije nije realizovana u posljednje dvije i po godine, kao i da obezbijedi da on hitno bude angažovan i počne s radom.

HRA je takođe uočila da je prethodna komisija okončala rad bez izvještaja o tome šta je od preporuka komisije primjenjeno i da li je to dovelo do bilo kakvog napretka u istragama ili ne. Očekujemo da nova komisija prioritetno usvoji takav izvještaj.

[i] Izvještaji su objavljeni na web stranici Vlade Crne Gore

[ii] „Iz ugla građana – izvještaj o radu komisije za praćenje istraga napada na novinare“, Akcija za ljudska prava, 2016