1/7/2016 HRA POVODOM UPUĆIVANJA PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA U SKUPŠTINU CRNE GORE

28/6/2016 MJESEC PONOSA LGBT OSOBA UPRAVNI SUD ODBACIO TUŽBU POVODOM ZABRANE OKUPLJANJA U NIKŠIĆU
28/06/2016
1/7/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ PREDSTAVNIK NVO U KOMISIJI ZA PRAĆENJE POSTUPANJA NADLEŽNIH ORGANA U ISTRAGAMA SLUČAJEVA PRIJETNJI I NASILJA NAD NOVINARIMA, UBISTAVA NOVINARA I NAPADA NA IMOVINU MEDIJA
01/07/2016

1/7/2016 HRA POVODOM UPUĆIVANJA PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA U SKUPŠTINU CRNE GORE

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku poslanika Rifata Rastodera, Dritana Abazovića i Zorana Miljanića da upute Skupštini Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima koji, pored ostalih, sadrži i predloge HRA za usklađivanje Zakona o medijima sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Neke od tih predloga HRA je objavila još 2010. godine, a u cjelini prije godinu dana, u julu 2015. i dostavila ih i Vladi i poslanicima i medijima. Kvalitetna rasprava o ovim predlozima u Skupštini i, nadamo se, njihovo usvajanje, moglo bi biti od velikog značaja za napredak Crne Gore u primjeni evropskih standarda ljudskih prava na slobodu izražavanja i privatnost.

Predlog obuhvata odredbe za koje se zalaže HRA, a kojima se uvodi standard dužne profesionalne pažnje novinara i propisuje osnov za isključenje odgovornosti za štetu, precizira zaštita privatnosti u medijima, pravo na ispravku i odgovor, i propisuju prava novinara i urednika na etično postupanje i zaštitu od nametanja stavova urednika i osnivača.

HRA je u novembru 2010. godine predstavila prvi Predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima kao doprinos zalaganju da se standardi iz prakse Evropskog suda za ljudska prava pretoče u zakonske odredbe i tako unaprijedi praksa njihove primjene u Crnoj Gori. Taj Predlog je 2015. inovirala i dopunila radna grupa HRA u sastavu: Azra Jasavić, tada poslanica, Draginja Vuksanović, poslanica, Dragoljub Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Goran Đurović, predsjednik Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca i predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

HRA je rješenja koja su uključena u Predlog zakona, koji se sada našao u Skupštini, predstavila na javnom skupu u julu 2015. godine. U raspravi su učestvovali i ministar pravde Zoran Pažin i ministar kulture Pavle Goranović, kojima su predlozi unaprijed dostavljeni. 

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu u decembru 2015. godine jednoglasno je odlučio da prihvati inicijativu HRA i organizuje konsultativno saslušanje – raspravu – o potrebi izmjena i dopuna Zakona o medijima. Ta rasprava do danas nije održana, uprkos urgencijama koje je HRA upućivala nadležnom Odboru.

Zahvaljujući poslanicima Rastoderu, Abazoviću i Miljaniću, Skupština će sada raspravljati i odlučivati o predloženim odredbama koje su utemeljene u praksi Evropskog suda za ljudska prava i koje iste ili slične već postoje u zakonima Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Medijski zakoni u svim pomenutim državama su novijeg datuma od Zakona o medijima Crne Gore koji je donijet prije 14 godina.

HRA je proteklih godina radila na predlozima izmjena i dopuna Zakona o medijima zahvaljujući podršci Instituta za otvoreno društvo i Australijske ambasade u Beogradu.