18/11/2015 – SKUPŠTINSKI ODBOR ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUĐE I UPRAVU SJUTRA ODLUČUJE HOĆE LI ZAKAZATI RASPRAVU O POTREBI ZA PROMJENOM ZAKONA O MEDIJIMA NA PREDLOG HRA

17/11/2015 – POVODOM NEOVLAŠĆENOG OBJAVLJIVANJA PRIVATNE PREPISKE TEE GORJANC-PRELEVIĆ I SONJE DIEZ
17/11/2015
18/11/2015 – DNEVNE NOVINE NASTAVILE DA OBMANJUJU JAVNOST
18/11/2015

18/11/2015 – SKUPŠTINSKI ODBOR ZA POLITIČKI SISTEM, PRAVOSUĐE I UPRAVU SJUTRA ODLUČUJE HOĆE LI ZAKAZATI RASPRAVU O POTREBI ZA PROMJENOM ZAKONA O MEDIJIMA NA PREDLOG HRA

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore sjutra razmatra predlog HRA o održavanju konsultativne rasprave o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima. Pismo upućeno poslanicima u kome smo obrazložili navedeni predlog pogledajte ovdje.

Evropska komisija je u Smjernicama za podršku slobodi i integritetu medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj od 2014-2020. godine iznijela očekivanje da parlamenti periodično procjenjuju stanje slobode medija, zakona i prakse u odnosu na niz osnovnih principa o “kvalitetu zakona” (kako je navedeno u praksi Evropskog suda za ljudska prava) i predlože i usvoji politiku i predloge zakona kojima bi se prevazišli nedostaci uočeni prilikom takve procjene. Smatramo da bi ovakvom raspravom skupštinski odbor odgovorio na takva očekivanja.

HRA se zalaže za neznatne izmjene i znatne dopune Zakona o medijima koji, iako krovni zakon za sve medije, nije mijenjan punih 13 godina, za razliku od drugih medijskih zakona. Život u Crnoj Gori nas je nedavno više puta opomenuo na potrebu da se zakonom obezbijedi dosljedna primjena evropskih standarda ljudskih prava na privatnost, zaštitu časti i ugleda i slobodu izražavanja.

Evropska komisija je u nedavno objavljenom Izvještaju o napretku Crne Gore za 2015. godinu, primijetila da Crna Gora tek treba da postigne punu usklađenost s praksom Evropskog suda za ljudska prava, da treba da obrati posebnu pažnju na davanje smjernica sudstvu o usklađivanju odluka s tom praksom, i da postoji zabrinutost u pogledu transparentnosti i nediskriminacije medija u oblasti oglašavanja državnih institucija. Naglašen je i problem nesigurne ekonomske situacije medija i novinara koji dovodi do rizika od miješanja u uređivačku politiku, autocenzure i negativno utiče na profesionalnost.

HRA je u julu 2015. godine javnosti predstavila Predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima, kao polazište za razgovor i usaglašavanje, koji je izradila radna grupa u sastavu: Azra Jasavić, poslanica, Draginja Vuksanović, poslanica, Dragoljub Duško Vuković, novinar i medijski analitičar, Goran Đurović, predsjednik Komisije Savjeta RTCG za razmatranje predstavki i prigovora slušalaca i gledalaca i predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO – Saradnjom do cilja, Jadranka Vojvodić, zamjenica direktora Agencije za elektronske medije i Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Pored izmjena i dopuna koje će doprinijeti usklađivanju Zakona o medijima sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, radna grupa je predložila i osnivanje sveobuhvatnog Fonda za medijski pluralizam, propisivanje postupaka i kriterijuma za transparentno oglašavanje države u medijima, kao i preciziranje prava novinara u odnosu na osnivače medija.

Nadamo se da će Odbor, dodatno motivisan preporukama međunarodne i domaće javnosti, omogućiti održavanje konsultativne rasprave što bi bio prvi važan korak ka očekivanom i potrebnom prilagođavanju Zakona o medijima izazovima vremena u kojem živimo, na dobrobit medija, novinara/ki, sudija/tkinja i svih građana/ki Crne Gore.

Tim Akcije za ljudska prava