17/7/2015 – POVODOM JUČERAŠNJEG KAMENOVANJA REDAKCIJE DANA

17/7/2015 – HUMAN RIGHTS WATCH: DRŽAVA ODGOVORNA ZA NEKAŽNJIVOST VEĆINE ZLOČINA PROTIV NOVINARA
17/07/2015
43. Sigurno ste u toku sa prigovorima da NVO aktivisti MANSa i CDTa nijesu trebali da budu nagrađeni za istraživačko novinarstvo, zato što nijesu novinari. Neko od njih se čak nijesu ni potrudili da sami konkurišu sa nekom istraživačkim radom. Molim za komentar sa stanovišta etike. Hvala.
22/07/2015

17/7/2015 – POVODOM JUČERAŠNJEG KAMENOVANJA REDAKCIJE DANA

Akcija za ljudska (HRA) prava osuđuje jučerašnje kamenovanje prostorija dnevnog lista Dan. Prema našoj evidenciji ovo je već 7. napad na novinare i njihovu imovinu od početka ove godine.

Podsjećamo, prošlog mjeseca su se desila dva napada na imovinu dopisnica Dnevnih novina, a u maju je oštećeno i vozilo dopisnika Dana iz Bijelog Polja. Od početka godine, prijavljena su još tri slučaja napada na novinare čime se, nažalost, nastavlja trend iz 2014, tokom koje je policiji prijavljeno čak 10 ovakvih slučajeva.

Američka NVO za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch, je u svom izvještaju „Teška profesija – udar na slobodu medija na zapadnom Balkanu“ (A Difficult Profession Media Freedom Under Attack in the Western Balkans) između ostalog zaključila da je država Crna Gora odgovorna za nekažnjivost većine zločina protiv novinara. U izvještaju se navodi i podatak HRA da je samo u periodu između 2010 – 2014 zabilježeno 20 slučajeva napada na novinare i imovinu medija, uključujući uznemiravanje, podmetanje eksplozivnih naprava i prijetnje smrću.

HRA i Centar za monitoring i istraživanja (CeMI) su na Prvoj nacionalnoj konferenciji o reformi pravosuđa održanoj u okviru projekta ”Monitoring reforme pravosuđa u Crnoj Gori” predložili Ministarstvu pravde da Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa za period 2014-2016 dopuni mjerom kojom bi se obezbijedila izrada analize potrebe da se dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore propiše pojačana zaštita pripadnika profesija koje obavljaju javnu službu, a koje su izložene povećanom bezbjednosnom riziku, što uključuje novinare, advokate, ali i aktiviste za ljudska prava, pogotovo za prava seksualnih manjina. Ovakva odredba je propisana, primjera radi, Krivičnim zakonikom Srbije.

Podsjećamo da je advokat Vlado Bjeković ubijen u novembru 2012. u Podgorici, da je advokat Radovan Vukmanović fizički napadnut u Žabljaku u maju 2012 , kao i da je advokat Ratko Pantović u junu 2015. pretučen ispred svoje kuće u Tivtu.

Nadamo se da će naš predlog za dopunu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa za period 2014-2016 i izradu predložene analize biti prihvaćen i doprinijeti da se ovakav i slični napadi ne dešavaju u budućnosti.

Tim HRA