KONKURS ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA ČIJE ĆE AKTIVNOSTI POMOĆI PRIMJENU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU

29/9/2016 APEL NVO ZA TRAJNO ODRŽIVO ANGAŽOVANJE ASISTENATA U NASTAVI ZA DJECU SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
29/09/2016
7/10/2016 NAJAVA ZA PONEDELJAK: PRESS KONFERENCIJA – PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O OPŠTOJ PERCEPCIJI PROBLEMA MENTALNOG ZDRAVLJA I DISTANCI KOJU DRUŠTVO PRAVI U ODNOSU NA OSOBE SA MENTALNIM OBOLJENJIMA
07/10/2016

KONKURS ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA ČIJE ĆE AKTIVNOSTI POMOĆI PRIMJENU AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU U KOTORU

van-izolacije-bann2

NVO AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA, NVO ANIMA – CENTAR ZA ŽENSKO I MIROVNO OBRAZOVANJE i
MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE (MDAC)

u okviru projekta koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

VAN IZOLACIJE – OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA

raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama (NVO)

za podršku projekata čije će aktivnosti pomoći primjenu
Akcionog plana za unapređenje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

Prijedlozi projekata se prijavljuju za određeni skup aktivnosti prema Tabeli aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom.

Prijedlozi projekata, u vrijednosti od 5.000,00 do 10.000,00 eura mogu se dostaviti do 23. oktobra 2016. godine u ponoć.
Prije podnošenja prijave na konkurs obavezno pogledati Vodič za podnošenje predloga projekta, u kome su propisani uslovi konkursa i način podnošenja prijave.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti:
PRIJAVNI FORMULAR i PREDLOG BUDŽETA.

Sve informacije se nalaze na sajtu:

www.hraction.org

logos_footer

20/10/2016 PITANJA I NEDOUMICE U VEZI SA KONKURSOM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA