3/11/2015 – POVODOM ORGANIZOVANOG MEDIJSKOG NAPADA NA AKCIJU ZA LJUDSKA PRAVA (HRA)

1/11/2015 – UOČI MEĐUNARODNOG DANA ZA OKONČANJE NEKAŽNJIVOSTI ZLOČINA PROTIV NOVINARA
01/11/2015
11/11/2015 – HRA, MANS, CŽP I ANIMA POVODOM VRIJEĐANJA DALIBORKE ULJAREVIĆ
11/11/2015

3/11/2015 – POVODOM ORGANIZOVANOG MEDIJSKOG NAPADA NA AKCIJU ZA LJUDSKA PRAVA (HRA)

Na saopštenje koje je HRA objavila uoči 2. novembra, Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti za zločine protiv novinara, reagovale su dnevne novine Informer, Pobjeda, i televizija PINK M. Oni su saopštenje u kome smo istakli slučajeve neistraženih ubistava, pokušaja ubistva, torture i napada na imovinu medija koji su godinama ostali neistraženi i nekažnjeni, lažno predstavili kao neobjektivan izvještaj HRA “o stanju u medijima u Crnoj Gori” u kome navodno neopravdano nisu pomenuti napadi do kojih je u odnosu na ove medije došlo nedavno u kontekstu protesta u Podgorici.

U odnosu na PINK M podsjećamo da je HRA 19.10.2015. objavila posebno saopštenje u kome je osudila kamenovanje te televizije prilikom protesta kojom prilikom je povrjeđena i novinarka Ivana Drobnjak i zahtijevala hitnu i djelotvornu istragu. U posebnom saopštenju o incidentima na protestima objavljenom 26.10.2015. zajedno sa kolegama iz drugih NVO-a, založili smo se za efikasno istraživanje i kažnjavanje i svih napada na medije.

Fokus našeg saopštenja povodom 2. novembra, bio je da ukaže na zločine protiv medija koji su ostali nerasvijetljeni 11 godina (ubistvo Duška Jovanovića), 8 godina (ubistvo Srđana Vojičića), 8 godina (pokušaj ubistva Tufika Softića prebijanjem), odnosno 2 godine (aktiviranje eksplozivne naprave pred kućom Tufika Softića), tri paljenja automobila s oznakama dnevnog lista Vijesti (2011. i 2014. godine), neuspješnu istragu fizičkog napada na Mladena Stojovića (2008. godine) i neuvjerljivo procesuiranje prebijanja Željka Ivanovića (2007. godine), koji kao takvi stvaraju sliku Crne Gore kao države koja promoviše nekažnjivost zločina u odnosu na novinare i medije.

Saopštenje nije bilo izvještaj o napadima na novinare u kontekstu nedavnih protesta, niti je po svojoj prirodi dozvoljavalo da se na bilo koji način pomene optužni predlog protiv urednika televizije PINK M zbog navodno lažnog prijavljivanja krivičnog djela. Žalimo zbog činjenice da su i Informer i televizija PINK M svoj medijski prostor na jučerašnji dan posvetili zlonamjernom napadu na HRA, umjesto solidarnosti prema kolegama i zalaganju za kažnjavanje svih napada na novinare koji su neopravdano godinama ostali nerasvijetljeni.

Neopravdano je ignorisana i činjenica da je u drugom dijelu saopštenja HRA naveden broj evidentiranih prijetnji i napada na novinare i imovinu medija od početka godine gdje je ukazano i na to da smo evidentirali 8 napada tokom protesta i da ćemo ih detaljnije analizirati u izvještaju koji ćemo objaviti na kraju godine.

Taj izvještaj ćemo objaviti kada prikupimo dovoljno informacija o karakteru napada, o tome da li su svi prijavljeni policiji odnosno državnom tužiocu, i o tome šta su nadležni do sada učinili da se identifikuju i kazne počinioci.

O kontradiktornosti trenutno dostupnih informacija upravo govori primjer izvještavanja same Pobjede, koja HRA u današnjem izdanju zamjera to što u saopštenju nije ukazano da je ”glavni i odgovorni urednik Pobjede Draško Đuranović bio direktna meta demonstranata, koji su ga grubo vrijeđali i brutalno mu prijetili”. S druge strane, sam Đuranović je nedavno u televizijskoj emisiji izjavio da je incident za njega neprijatnost u odnosu na koju ne želi da podnosi krivičnu prijavu i da ne želi da se od toga “pravi cirkus”. Nažalost, Pobjeda, Informer i PINK M od ozbiljnih i nekad tragičnih napora da se u Crnoj Gori uspostavi sloboda medija ovakvim ličnim obračunima upravo “prave cirkus”.

Tea Gorjanc Prelević,
izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

* * *

Pregled polemike izvršne direktorice HRA sa direktorom i glavnim i odgovornim urednikom dnevnog lista Pobjeda

Akcija za ljudska prava je 1.11.2015. objavila saopštenje povodom Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti za zločine protiv novinara, koji se obilježava 2. novembra svake godine.

Na saopštenje je 3.11.2015. reagovao dnevni list Pobjeda, objavivši na str. 7 članak pod naslovom Mediji podijeljeni na „naše“ i „njihove“. Članak je dostupan ovdje.

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava je istog dana uputila zahtjev za objavljivanjem odgovora dnevnom listu Pobjeda, koji je dostupan ovdje. Pobjeda je odgovor objavila 4.11.2015. na stranama 10 i 11. Članak je dostupan ovdje.

Narednog dana, 5.11.2015. direktor i glavni i odgovorni urednik Pobjede, Draško Đuranović je odgovorio člankom naslovljenim Logika granta, koji je objavljen na str. 8 (vidite ovdje).

Istog dana izvršna direktorica Akcije za ljudska prava je uputila reagovanje koje možete pročitati ovdje. Pobjeda je objavila ovo reagovanje 6.11.2015. na istoj strani i mjestu na kome je i glavni urednik objavio svoje reagovanje. Članak je dostupan ovdje.

Narednog dana, 7.11.2015. Pobjeda je na str. 8 objavila odgovor direktora i glavnog i odgovorog urednika, Draška Đuranovića, pod naslovom Samopovređivanje koji je dostupan ovdje.

Istog dana izvršna direktorica Akcije za ljudska prava je uputila reagovanje na ovaj odgovor koje je Pobjeda objavila 8.11.2015. na str. 8 (dostupno ovdje).