Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa

Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa

Projekat zajednički sprovode Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije (2016-2017).

 

Opis aktivnosti / Description of the Action 

Sprovedene aktivnosti i rezultati projekta / Implemented activities and project results

 

Istraživanje:

“Percepcija građana o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore i njegovih organa”

 

Izvještaji:

Advokatura u kontekstu reforme pravosuđa u Crnoj Gori

Medijacija u Crnoj Gori

Notarijat u Crnoj Gori

Sudski vještaci u crnogorskom pravnom sistemu

Javni izvršitelji u Crnoj Gori


Saopštenja za javnost Akcije za ljudska prava (HRA)

Saopštenja za javnost Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)