09/11/2011 Dopuniti Izvještaj o istragama i nasilju protiv novinara

25/10/2011 Potpisan sporazum sa ministarstvom pravde i ZIKS o monitoringu zatvora
25/10/2011
11/11/2011 Saopštenje povodom izjave Ministarstva pravde kojom se demantuje Akcija za ljudska prava o nepostupanju po presudi Upravnog suda
11/11/2011

09/11/2011 Dopuniti Izvještaj o istragama i nasilju protiv novinara

Akcija za ljudska prava je zahtijevala od ministra kulture, g-dina Mićunovića, da zatraži dopunu Izvještaja o istragama i nasilju protiv novinara, koji su izradili Vrhovno državno tužilaštvo i Vrhovni sud na osnovu Akcionog plana praćenja sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije.
( vidite ovdje )

Izvještaj je nepotpun, jer ne sadrži podatke o procesuiranju napada na novinare Tufika Softića i Mladena Stojovića, o napretku u istragama ubistava Duška Jovanovića i Srđana Vojičića, odnosno napada na pisca Jevrema Brkovića, kao ni zašto nikada nisu procesuirane prijetnje smrću Aleksandru Zekoviću i ko je za to odgovoran. Ponavljamo raniji stav Akcije da je u tom izvještaju trebalo da budu opisani i slučajevi napada na Brkovića i prijetnje Zekoviću, jer su obojica očigledno bili ugroženi zbog slobodnog izražavanja. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava i drugim međunarodnim standardima, aktivisti nevladinih organizacija i drugi građani uživaju zaštitu prava na slobodu izražavanja na isti način kao i novinari kada istražuju i govore o pitanjima od javnog interesa.

Imajući u vidu rezultate istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), prema kojima daleko najveći broj novinara (89,8%) smatra da bi za unapređenje slobode medija u Crnoj Gori bilo važno: (1) promjeniti zakon kako bi se napad na novinare tretirao kao napad na službeno lice pri vršenju službene dužnosti i (2) efikasnije procesuirati prijetnje i napade na medije, podsjećamo da je Akcija za ljudska prava u novembru 2010. predložila propisivanje dva nova krivična djela: Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, po uzoru na krivična djela kojima se štite službena lica pri obavljanju službene dužnosti. Nažalost, Vlada nije prihvatila naš predlog prilikom izmjene Krivičnog zakonika (KZ) u junu mjesecu (2011). Sljedeća prilika za uvođenje ovih krivičnih djela je vjerovatno donošenje novog KZ-a, što bi prema ranijim informacijama iz Ministarstva pravde trebalo da se desi do 2014. godine.