15/5/2015 – VLADA KONKRETNO DA POMOGNE RAD SVOJE KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAŽIVANJA NAPADA NA NOVINARE

35. Na skupu koji je bio posvećen novinarstvu moglo se čuti da je vrlo teško dobiti mišljenje univerzitetskih profesora, posebno na (društveno) vrlo važne teme. Da li je u skladu sa etikom napisati tj. objaviti: “Pozvali smo profesora Marka Markovića, ali nam nije ogovorio, pa smo pozvali profesora Janka Jankovića, pa nije ni on…”. Javnost ima pravo da zna i da neko odbija da govori na neku temu, zar ne? Ovako, ostavlja se utisak da novinari ne umiju da prepoznaju prave sagovornike i da ih pitaju za mišljenje…
15/05/2015
17/5/2015 – POVODOM STAVA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA DA JE POSJEDOVANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA I PREBIVALIŠTA OPRAVDANI USLOV ZA ČLANSTVO PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNIM TIJELIMA VLADE
17/05/2015

15/5/2015 – VLADA KONKRETNO DA POMOGNE RAD SVOJE KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAŽIVANJA NAPADA NA NOVINARE

Akcija za ljudska prava (HRA) apeluje na Vladu da na prvoj sljedećoj sjednici razmotri drugi Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija od 12. marta 2015, koji joj je Komisija dostavila prije dva mjeseca, i da omogući djelotvoran rad Komisije tako što će:

a) obezbijediti da se Komisiji blagovremeno dostavljaju traženi podaci,
b) njenim članovima i članicama obezbijediti pristup svim podacima u skladu s ovlašćenjem koje imaju za pristup svim podacima bez obzira na stepen tajnosti,
c) raspisati nagradu za dostavljanje informacija koje mogu pomoći napretku u istragama.

Očekujemo da Vlada na prvoj narednoj sjednici razmotri drugi Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, koji joj je dostavljen prije dva mjeseca, iznese mišljenje o navodima iz izvještaja i preduzme mjere da konkretno doprinese radu Komisije, koju je obrazovala u februaru 2014. godine. Izvještajem su objedinjeni drugi i treći izvještaj o radu Komisije i odnosi se na period od juna do septembra 2014. i od oktobra 2014. do januara 2015. godine.

Podsjećamo da se Vlada u junu prošle (2014) godine „upoznala” sa prvim izvještajem o radu Komisije, ali da ga nije „usvojila” (kako je naknadno i pojašnjeno), odnosno da nije zauzimala stav u vezi sa tvrdnjama i prijedlozima iznijetim u prvom izvještaju Komisije.

Smatramo da bi Vlada sada konkretnim mjerama trebalo da odgovori na ozbiljni navod koji je Komisija iznijela u izvještaju o tome da im je potreban „ažurniji i cjelovitiji odnos državnih organa koji su u posjedu dokumentacije važne za rad Komisije”.

Naglašavamo predlog Komisije da im se omogući „stvarni, a ne formalni pristup tajnim podacima, koji se tiču istraga, Uprave policije, Tužilaštva i ANB-a, što do sada nije učinjeno”, koji zabrinjava jer bez pristupa podacima Komisija ne može da ostvari svoju najvažniju nadležnost „da pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti i da u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti”.

Imajući u vidu da do sada nije bilo značajnih pomaka u istragama u najvažnijim slučajevima napada na novinare, kao i da dalji protok vremena smanjuje vjerovatnoću da će se odgovorni za ova krivična djela privesti pravdi, podržavamo preporuku Komisije da Vlada raspiše nagradu za dostavljanje informacija koje mogu pomoći napretku u istrazi ubistava urednika Duška Jovanovića, kao i za druge informacije koje mogu dovesti do rasvjetljavanja napada na novinare i imovinu medija.

Pozivamo Vladu da obezbijedi uslove neophodne da Komisija obavi svoj zadatak, preduzimanjem mjera koje će omogućiti da se Komisiji:
a) blagovremeno dostavljaju svi traženi podaci;
b) obezbijedi pristup svim podacima u skladu sa ovlašćenjem koje članovima i članicama Komisije omogućava pristup svim podacima bez obzira na stepen tajnosti, i
c) raspiše nagrada za dostavljanje informacija koje mogu pomoći napretku u istragama.

Tim Akcije za ljudska prava