12/03/2013 POVODOM NEISTRAŽENIH SLUČAJEVA NAPADA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

11/ 03/ 2013 Uloga tužilaštva povodom afere “Snimak”
11/03/2013
Izvještaj: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama
19/03/2013

12/03/2013 POVODOM NEISTRAŽENIH SLUČAJEVA NAPADA NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

Akcija za ljudska prava ponovo apeluje na Vrhovno državno tužilaštvo i policiju da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti i djelotvorno istraže kršenja slobode izražavanja u vidu napada na novinare i medije.

Podsjećamo da je prije tačno godinu dana, 13. marta 2012, na inicijativu premijera Igora Lukšića, održan sastanak direktora Uprave policije Božidara Vuksanovića, potpredsjednika Vlade i ministra pravde Duška Markovića, vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića i specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, na kome je odlučeno da rasvjetljavanje i procesuiranje svih slučajeva napada na novinare i medije u protekloj godini bude prioritet rada policije i tužilaštva.

Nažalost, ni godinu dana kasnije nema napretka u otkrivanju nalogodavaca i izvršilaca ubistva glavnog urednika dnevnog lista Dan, Duška Jovanovića, napada na pisca Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojičića, napada na novinara Tufika Softića, napada na novinara Mladena Stojovića, tri uzastopna paljenja automobila dnevnog lista Vijesti, i napada na novinarku Oliveru Lakić.

Stoga, ne iznenađuje ocjena data u Anlitičkom izvještaju Evopske komisije za poglavlje 23 u kome se, između ostalog, i dalje naglašava zabrinutost EK zbog napada na novinare, odnosno potreba da se ti napadi temeljno istraže i procesuiraju. Preporučena je i zaštita novinara od prijetnji i nasilja, naročito putem efikasnog istraživanja i odlučnog kažnjavanja prethodnih napada, što se nije desilo.

Vjerujemo da bi temeljna istraga u ovim predmetima mogla da dovede ne samo do odgovornih za prijetnje i napade, nego i do državnih službenika koji su opstruirali temeljne istrage ovih slučajeva.

Podsjećamo i da Vlada, uprkos mjeri iz svog Akcionog plana za sprovođenje preporuka Evropske komisije, nikada nije usvojila potpuni izvještaj o istragama slučajeva nasilja protiv novinara, već šturi izvještaj smo o onim slučajevima koji su stigli do suda, odnosno onim njihovim aspektima koji su procesuirani. Iako smo više puta tražili dopunu ovog izvještaja, to se nije desilo.

U međuvremenu, pažnji javnosti preporučujemo izvještaj NVO Akcije za ljudska prava o procesuiranju napada na novinare u Crnoj Gori, dostupan na: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/Izvestaj_procesuiranje_napada_na%20_novinare-%2011112012.pdf .