23/01/2012 Saopštenje Akcije za ljudska prava povodom Dana novinara

19/01/2012 Saopštenje o odluci Ustavnog suda u slučaju Kusturica protiv Monitora i Nikolaidisa
19/01/2012
02/02/2012 Obraćanje povodom iseljenja šest porodica u Nikšiću
02/02/2012

23/01/2012 Saopštenje Akcije za ljudska prava povodom Dana novinara

Akcija za ljudska prava čestita Dan novinara Crne Gore svim novinarima.

Vjerujemo da je poštovanje prava na slobodno izražavanje jedan od najvažnijih temelja svakog demokratskog društava. Takođe, vjerujući da je za nepristrasno i profesionalno obavljanje profesije najprije neophodna fizička bezbjednost, Akcija za ljudska prava, želi da još jednom skrene pažnju javnosti na ubistva, neprocesuirane slučajeve nasilja i prijetnji novinarima.

Podsjećamo da je Akcija za ljudska prava prije dva mjeseca dostavila pismo premijeru Crne Gore, g-dinu Igoru Lukšiću, u kojem smo naglasili potrebu za dopunom  ”Izvještaja o istragama i nasilju protiv novinara” izrađenog na osnovu Akcionog plana praćenja sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije.[1] Takođe, podsjetili smo i na naš predlog propisivanja novih krivičnih djela: Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, po uzoru na postojeća krivična djela kojima se štite službena lica pri obavljanju službene dužnosti.

Do danas, od premijera nijesmo primili odgovor na pismo, niti je Deveti mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana praćenja sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije dopunjen informacijama o tome koje su radnje preduzete, odnosno ima li napretka u slučajevima ubistva Duška Jovanovića, ubistva Srđana Vojičića koji je ubijen prilikom napada na pisca Jevrema Brkovića, napada na novinare Tufika Softića i Mladena Stojovića, prijetnji smrću istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Zekoviću, istrazi paljenja automobila dnevnog lista Vijesti i  procesuiranju odgovornih za napad na ekipu televizije Vijesti u novembru 2011. u mjestu Humci kod Nikšića.

Na današnji dan ponovo naglašavamo potrebu da javnosti bude saopšteno koji je status navedenih slučajeva i što je do danas učinjeno da se napadači procesuiraju. Ignorisanjem preispitivanja djelotvornosti dosadašnjih istraga Vlada podstiče ambijent nekažnjivosti fizičkih napada na novinare, što ne doprinosi poštovanju novinarske profesije, slobode izražavanja i koči demokatski i civilizacijiski napredak društva.

Mirjana Radović, koordinatorka programa slobode izražavanja