SLOBODA IZRAŽAVANJA

 

Izvođenje ovog programa omogućili su Institut za otvoreno društvo, Britanska ambasada u Podgorici, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i Australian Aid 

1. HRA I SLOBODA IZRAŽAVANJA 

Aktivnosti HRA

Mišljenje o načelnom stavu Vrhovnog suda o visini naknade štete u slučaju odgovornosti novinara i medija

– HRA predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika

– HRA predlog izmjena i dopuna Zakona o medijima

 

2. PROJEKTI 

PODRŠKA RAZUMIJEVANJU NOVINARSKE ETIKE I SLOBODE IZRAŽAVANJA 

USA_embassy_Podgorica “Podrška razumijevanju novinarske etike i slobode izražavanja” uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici 

 

 

NASTAVAK DEBATE O PRIMJENI KODEKSA NOVINARA CRNE GORE

 “Nastavak debate o primjeni Kodeksa novinara (Crne Gore)” uz podršku Britanske ambasade u Podgorici

 

 

 

OBUKA NOVINARA IZ DOMENA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I PROFESIONALNE ETIKE

  “Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike” uz podršku Britanske ambasade u Podgorici

 


MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA U CRNOJ GORI 

“Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” uz podršku Britanske ambasade u Podgorici

 

 

 

REFORMA KRIVIČNOG ZAKONIKA ZA DOBROBIT SLOBODE ŠTAMPE 

“Reforma Krivičnog zakonika za dobrobit slobode štampe” uz podršku Australian Aid

 

 

3. HRA BILTENI – SLOBODA IZRAŽAVANJA 

64 HRA biltena o praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja

 

4. ISTRAGE NAPADA NA NOVINARE

– HRA: Izvještaj o procesuiranju napada na novinare – 2014

– HRA: Izvještaj o procesuiranju napada na novinare – 2016

– HRA: Nerasvijetljeno ubistvo direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića – pitanja bez odgovora

– HRA: Prijetnje i napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić

– HRA: Iz ugla građana – Izvještaj o radu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

Vlada CG: Prvi Izvještaj o radu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

Vlada CG: Drugi Izvještaj o radu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

Vlada CG: Treći Izvještaj o radu Komisije za praćenje istraga napada na novinare

 

5. PUBLIKACIJE

Zbornik izlaganja i diskusije sa regionalnog skupa Predlog reforme odgovornosti za klevetu i uvredu, jun 2010

Predlog reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda, novembar 2010

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike, decembar 2013

Prvi izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, april 2013

Drugi izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, decembar 2013

Treći izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, maj 2014

Četvrti izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, septembar 2014

– Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014, februar 2016

Pismo Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, novembar 2015

 

6. SAOPŠTENJA

Sloboda izražavanja – sva saopštenja

 

7. SUDSKI POSTUPCI PROTIV MEDIJA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA (PRESUDE I KOMENTARI) 

 

8. PREVEDENE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KOJE SE ODNOSE NA SLOBODU IZRAŽAVANJA 

 

EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

SLOBODA IZRAŽAVANJA – VODIČ ZA PRIMJENU ČLANA 10 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA