26/3/2014 Reagovanje na presudu Osnovnog suda u Podgorici u slučaju HRA protiv države Crne Gore, kao osnivača dnevnika Pobjeda

25/3/2014 Povodom novog odlaganja iseljenja stanovnika naselja Zvjerinjak
25/03/2014
27/3/2014 Treći krug glasanja za Vrhovnog državnog tužioca nije u skladu sa Ustavom
27/03/2014

26/3/2014 Reagovanje na presudu Osnovnog suda u Podgorici u slučaju HRA protiv države Crne Gore, kao osnivača dnevnika Pobjeda

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo presudom Osnovnog suda u Podgorici kojom je Crnoj Gori, kao osnivaču AD Pobjeda, naloženo da objavi naše reagovanje na tekst koji je u dnevnom listu Pobjeda objavljen 10. septembra 2013. godine.

HRA je tužbu pokrenula i u javnom interesu, s ciljem da se izbor za pravo na objektivno informisanje, koje podrazumijeva obavezu medija da poštuju pravo na odgovor druge strane u javnoj polemici,  u skladu sa Zakonom o medijima i Etičkim kodeksom novinara Crne Gore. Ovo posebno obavezuje Pobjedu, kao medij koji je u većinskom vlasništvu države, i za čije postupanje država odgovara. 

Podsjećamo da je HRA u nekoliko navrata  pokušala  da u direktnom obraćanju uredništvu Pobjede i Srđanu Kusovcu, tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku, ostvari pravo na objavu reagovanja, ali da je to bilo bez uspjeha. Obratili smo se i Medijskom savjetu za samoregulaciju, čiji je Pobjeda član, koje je utvrdilo da je uredništvo Pobjede prekršilo Kodeks time što nije objavilo reagovanje HRA, a pri tome je objavilo odgovor na naše, neobjavljeno, reagovanje.

Postavlja se pitanje zašto je Pobjeda tako očigledno favorizovala jednu NVO u odnosu na drugu i demonstrirala krajnju pristrasnost. Objavljivanjem napada profesora dr. Stevana Lilića, predsjednika UO NVO Institut za politiku, na HRA, a bez davanja prozvanoj strani prava da odgovori,  Pobjeda je, u namjeri da našteti ugledu Akcije za ljudska prava, prije svega dovela u pitanje svoju reputaciju, kao i ugled svog osnivača, države Crne Gore.

Presuda Osnovnog suda u Podgorici