18/10/2016 POVODOM PRIJETNJI NOVINARU SINIŠI LUKOVIĆU I ODLUCI OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U KOTORU DA PRIJETNJE KVALIFIKUJE KAO PREKRŠAJ

17/10/2016 CRNA GORA I MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA
17/10/2016
20/10/2016 PITANJA I NEDOUMICE U VEZI SA KONKURSOM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
20/10/2016

18/10/2016 POVODOM PRIJETNJI NOVINARU SINIŠI LUKOVIĆU I ODLUCI OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U KOTORU DA PRIJETNJE KVALIFIKUJE KAO PREKRŠAJ

Povodom prijetnji novinaru Siniši Lukoviću iz dnevnog lista Vijesti, Akcija za ljudska prava (HRA) osuđuje i te prijetnje i samu pojavu prijetnji novinarima. Novinari moraju imati slobodu da obavljaju svoj posao informisanja društva i zbog toga im ne smije biti ugrožena bezbjednost. Ovo su 10. po redu prijetnje koje su novinari prijavili od januara 2014. godine. Prema istraživanju HRA u međuvremenu je još pet novinara dobilo prijetnje koje nisu prijavili.

HRA  je zabrinuta zbog odluke zamjenice osnovnog državnog tužioca u Kotoru da prijetnje novinaru Lukoviću kvalifikuje kao prekršaj, a ne krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti, zato što blaža kvalifikacija ne odgovara društvenoj potrebi suzbijanja prijetnji novinarima zbog obavljanja njihovog posla. Ovakvom kvalifikacijom državno tužilaštvo šalje poruku da država smatra da prijetnje novinarima nisu pojava od posebnog društvenog značaja. Upravo zbog takve tendencije, HRA se zalaže za to da se zakonom propišu posebna krivična djela čime bi se obezbijedila adekvatna generalna prevencija i strožije kažnjavanje onih koji prijete ili napadaju novinare ili ih na druge načine sprečavaju u radu.

U ovom slučaju nije sporno da je novinaru Lukoviću prijećeno u vezi obavljanja novinarskog posla, tj. izvještavanja o osobi koja mu je prijetila, kao i da se novinar zbog toga osjetio ugroženim. U krivičnoj prijavi u koju je HRA imala uvid, a koju je podnijela supruga novinara, tvrdi se da mu je B. M. pred suprugom i maloljetnom djecom zaprijetio riječima:  „Siniša ne zna šta ga čeka … čeka ga nešto lijepo, jako lijepo“, zbog toga što je Luković izvještavao o incidentu na biračkom mjestu i u okviru toga pomenuo da je učesnik tog incidenta ranije pravosnažno osuđivana osoba.

Prema komentaru Krivičnog zakonika, za postojanje krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 168 Krivičnog zakonika ”nije od značaja za postojanje djela da li je onaj koji prijeti stvarno imao namjeru da realizuje prijetnju. Djelo je svršeno kad je prijetnjom ostvareno osjećanje ugroženosti kod lica kome se prijeti, kad kod njega postoji strah za svoj život ili tjelesni integritet, odnosno za tjelesni integritet ili život bliskih srodnika”. U ovom slučaju, oštećeni je potvrdio da se osjetio ugroženim.

Luković je novinar koji pored ostalog izvještava i o korupciji i organizovanom kriminalu, i kome je ranije već prijećeno. Osoba koja mu je prijetila je osuđena prvostepenom presudom. Sada mu je prijetio čovjek koji, prema tvrdnji u krivičnoj prijavi, nije osporavao činjenicu da je bio pravosnažno osuđen za krivično djelo.

Očekujemo da Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković u okviru svojih nadležnosti i u svjetlu svih navedenih okolnosti preispita odluku zamjenice ODT-a Čolan Deretić da prijetnje u ovom slučaju kvalifikuje kao prekršaj i da obezbijedi da se u ovom i svakom sličnom slučaju prijetnje novinarima kvalifikuju kao krivično djelo.