MONITORING poštovanja ljudskih prava

10/3/2015 – KOMISIJA ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE DA OBJAVI IZVJEŠTAJ O PRVOJ GODINI RADA
10/03/2015
24. Slušala sam intervju u kojem novinar (samo forme radi) postavlja pitanja na koja sagovornik odgovara kako je sve odlično i sređeno i kako će nastaviti da profesionalno rade… Naravno, u stvarnosti ima problema sa javnim zdravstvom, posebno nabavkom ljekova, to je već opšte poznata stvar. Možete li mi reći da li je ovako vođenje intervuja u skladu sa novinarskom etikom? Drugim riječima, kako komentarišete pojavu da novinar ne postavi sagovornku pitanje i u vezi sa problemima koji su već duže vrijeme prisutni u javnosti, već neka “opšta” pitanja koja omogućavaju “opšte” ogovore?
18/03/2015

MONITORING poštovanja ljudskih prava

U okviru projekta se sprovode i monitoring posjete Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Monitoring tim je sproveo tri posjete u maju 2014. Individualne posjete zatvorenicima su obavljene 11. i 27. decembra 2013. kao i 15. februara i 28. aprila 2014.
Monitoring tim je nastavio sa posjetama 4. i 16. juna 2014.

Nastavili smo sa posjetama i u 2015.
ZIKS smo posjetili 4. 5. 6. 9. i 20. februara.

O urgentnim nalazima monitoring obaviještena je uprava ZIKS-a, dok će sveobuhvatni izvještaj o monitoringu naknadno biti objavljen.