Zajednička Inicijativa devet organizacija – mijenjati Krivični zakonik

9 NVO: SKUPŠTINA CRNE GORE TREBA DA USVOJI REZOLUCIJU O GENOCIDU U SREBRENICI
03/06/2021
PROTEST ZBOG SMANJIVANJA STAROSNE GRANICE ZA ODLAZAK U PENZIJU NA “MALA VRATA” I BEZ JAVNE RASPRAVE
11/06/2021

Zajednička Inicijativa devet organizacija – mijenjati Krivični zakonik

Foto: Shutterstock

Organizacije civilnog društva koje se bave radom medija uputile su danas Vladi, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Skupštini i poslaničkim klubovima zajedničku Inicijativu za hitne izmjene Krivičnog zakonika, u cilju bolje zaštite novinara.

U prvoj polovini ove godine zabilježeno je čak 10 slučajeva verbalnih i fizičkih napada, prijetnji, uvreda i omalovažavanja novinara i medijskih radnika, a u većini slučajeva to se desilo dok su bili na uobičajenim radnim zadacima. Imajući u vidu učestale napade na novinare u Crnoj Gori i tenzije nastale u društveno-političkom životu, smatramo da treba preduzeti korake kako bi se ostvarila pojačana krivičnopravna zaštita novinara i medijskih radnika. Napade i ometanja medija u izvještavanju treba spriječiti i obezbijediti društveni ambijent u kome je garantovana sloboda izražavanja.

Smatramo da bi uvođenje novih krivičnih djela u Krivični zakonik – Sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka, odnosno dopuna postojećih krivičnih djela Teško ubistvo Teška tjelesna povreda, moglo doprinijeti odvraćanju potencijalnih počinilaca ovakvih napada ubuduće. Ovakva zaštita bi bila u skladu i s međunarodnim i evropskim standardima.

Napominjemo da se nevladina organizacija Akcija za ljudska prava već godinama zalaže za pomenute izmjene. S obzirom na to da nijesu prihvaćene, a imajući u vidu pogoršanje ambijenta u kome mediji rade, Akciji za ljudska prava pridružuju se i druge organizacije koje se bave radom medija i zaštitom novinara. Time želimo da ukažemo i da u stručnoj zajednici postoji šira saglasnost o hitnoj potrebi izmjena Krivičnog zakonika, kako bi se pooštrile kazne za napade na novinare.

 

Akcija za ljudska prava

Sindikat medija Crne Gore

Institut za medije

Građanska alijansa

Udruženje novinara Crne Gore

Društvo profesionalnih novinara

Centar za građansko obrazovanje

Media centar

35mm