OBJAVLJIVANJE TAJNOG SNIMKA I KRIVIČNA PRIJAVA DEMOKRATA PROTIV NOVINARKE TAMARE NIKČEVIĆ UGROŽAVAJU PRIVATNOST I SLOBODU MEDIJA

NEPRIJAVLJENA OKUPLJANJA POSTAJU PRAVILO : NEOPHODNA TEMELJNA “REKONSTRUKCIJA” ZAKONA
27/05/2021
12 NVO: VLADA I ADVOKATSKA KOMORA DA HITNO PRISTUPE PREGOVORIMA RADI DEBLOKADE PRAVOSUDNOG SISTEMA
01/06/2021

OBJAVLJIVANJE TAJNOG SNIMKA I KRIVIČNA PRIJAVA DEMOKRATA PROTIV NOVINARKE TAMARE NIKČEVIĆ UGROŽAVAJU PRIVATNOST I SLOBODU MEDIJA

Photo: theconversation.com

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da objavljivanje tajnog snimka privatnog razgovora novinarke RTCG Tamare Nikčević i krivična prijava koju su Demokrate podnijele protiv nje, predstavlja neprimjereni pritisak partije na vlasti na novinarku, koji ugrožava njenu privatnost i slobodu izražavanja. Ovakvi postupci predstavljaju atak na slobodu medija.

Radi se o slučaju u kome su Demokrate objavile tajni snimak privatnog razgovora novinarke javnog servisa, u kome je ona kritikovala tu stranku, a zatim protiv nje podnijele i krivičnu prijavu zbog toga što je tom kritikom navodno zloupotrijebila službeni položaj.

Iako pitanje objektivnosti, odnosno pristrasnosti novinara javnog servisa, može biti tema od javnog interesa i sagledavati se kao pitanje poštovanja Etičkog kodeksa RTCG, insistiramo na tome da i novinari javnog servisa, kao i svi drugi novinari, imaju pravo na zaštitu privatnosti svojih razgovora koji nijesu namijenjeni javnosti.

Ne prihvatamo uspostavljanje prakse neovlašćenog snimanja privatnih razgovora novinara koji rade za javni servis i objavljivanja tih razgovora i podnošenja krivičnih prijava protiv njih kad god kritikuju bilo vlast ili opoziciju. Takvu praksu smatramo nedemokratskom i protiv slobode medija.

Preporuka Savjeta Evrope o zaštiti novinarstva i bezbjednosti novinara zahtijeva da države posebno garantuju tajnost novinarskih komunikacija, jer se sloboda medija zasniva na mogućnosti da novinari i drugi zaposleni u medijima komuniciraju sa imenovanim i neimenovanim izvorima da bi došli do informacija. Uspostavljanje prakse da vlast tajno snima ili objavljuje takve snimke novinara, zato što oni u takvim razgovorima kritikuju vlast, krši privatnost i ugrožava novinarsku slobodu s opasnim posljedicama.

Takva praksa neminovno obeshrabruje svakoga da razgovara s novinarima i da im dostavlja bilo koje informacije, posebno one koje bi ukazivale na zloupotrebu vlasti. Takođe, nije u interesu javnosti da je izvještavaju novinari koji se tajno snimaju pa ucjenjuju, ili se krivičnim prijavama vrši pritisak na njih zbog ličnih političkih stavova.

Ovom prilikom osuđujemo i prijetnje novinarima Draganu Bursaću i Darku Šukoviću, kao i radiju “Antena M”.