2/5/2018 POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

27/4/2018 PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
27/04/2018
Crna Gora i Evropski sud za ljudska prava
05/05/2018

2/5/2018 POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

Povodom Svjetskog dana slobode medija Akcija za ljudska prava (HRA) podsjeća na značaj slobode medija koja omogućava objektivno informisanje neophodno za opstanak demokratskog društva.

Slobodni novinari su bezbjedni novinari. Proteklu godinu u Crnoj Gori obilježilo je nekoliko slučajeva prijetnji novinarkama i novinarima, paljenje vozila novinara i eksplozija pred kućom novinara. Svi ovi napadi, koji moraju biti ozbiljno istraženi i kažnjeni, predstavljaju i napad na slobodu izražavanja, kao što su to bili i prethodni ozbiljni i nažalost još uvijek nekažnjeni slučajevi ubistva, pokušaja ubistva i fizičkih napada na novinare.

Crna Gora ne može da se pohvali napretkom u rasvjetljavanju najtežih slučajeva nasilja prema novinarima koji su se usudili da istražuju i kritikuju vlast i organizovani kriminal. Komisija za praćenje istraga napada na novinare je došla do nekih zabrinjavajućih saznanja o postupanju sa dokazima u postupcima istrage napada na novinara Mladena Stojovića i ubistva Duška Jovanovića i očekujemo da se ta saznanja preispitaju i da se javnost adekvatno obavijesti o ishodu. U decembru 2017. godine 11 NVO je apelovalo da Vlada objavi izvještaje Komisije, da se uvaže i primjene njene preporuke i da se njenim članovima obezbijedi adekvatan pristup informacijama. Iako su izvještaji Komisije odmah potom objavljeni, prema našim saznanjima Uprava policije i dalje Komisiji ne omogućava pristup ličnim podacima bez zatamnjivanja i Komisija, kao ni javnost, nema konkretnih saznanja o primjeni njenih preporuka.

Povodom istrage ubistva Duška Jovanovića, u kojoj i dalje nema napretka, podsjećamo na predlog HRA iz izvještaja o istrazi tog ubistva da se angažuje inostrani stručnjak za istrage atentata da preispita ono što je do sada preduzeto u toj istrazi. Komisija za istrage napada na novinare u Srbiji ima iskustva s angažovanjem inostranih stručnjaka, za razliku od komisije u Crnoj Gori.

Prošlu godinu je obilježio i desant vlasti na nezavisnost javnog servisa Radio i Televizije Crne Gore (RTCG) i Agencije za elektronske medije, u vidu nezakonitih razrješenja dva člana Savjeta RTCG, Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića, i Darka Ivanovića, iz Savjeta Agencije, i popunjavanja slobodnih mjesta aktivistima partije na vlasti. Novi članovi Savjeta RTCG su već nagovijestili ostvarivanje plana za smjenu rukovodstva RTCG u korist partijske kontrole. Ustavni sud je odbacio obje ustavne žalbe Gorana Đurovića smatrajući da je dužan da čeka ishod redovnog građanskog postupka, iako taj ishod poslije dvije godine neće moći da dovede do korisnih posljedica. Zbog toga će narednih dana HRA za Đurovića podnijeti predstavku Evropskom sudu za ljudska prava. U međuvremenu, u postupku po njegovoj tužbi redovni sud u Crnoj Gori još nije zakazao pripremno ročište.

U protekloj godini se radilo na novom Zakonu o medijima. Očekuje se rasprava o radnoj verziji ili nacrtu toga zakona. Blagovremena rasprava u širem krugu zainteresovanih učesnica i učesnika mogla bi samo da doprinese kvalitetu tog vrlo važnog zakona za zaštitu prava na slobodu izražavanja.

Vlada je i dalje protiv obezbijeđivanja jače krivičnopravne zaštite novinara, iako prijetnje novinarima i napadi na njih ne jenjavaju. I dalje nije unaprijeđen pravni okvir za istraživačko novinarstvo jer je i dalje na snazi zabrana neovlašćenog fotografisanja i snimanja onih koji vrše krivična djela koja su kažnjiva zatvorom do 5 godina, iako su takva krivična djela brojna i štetna za sve.

Novinari i dalje rade u lošim ekonomskim prilikama za opstanak medija i razvoj istraživačkog novinarstva na malom tržištu Crne Gore. Reklamiranje države u medijima i dalje nije regulisano tako da obezbijedi transparentan i politički nepristrasan pristup.

Nedavno je predsjednik vladajuće partije i novi predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, nazvao nezavisne medije fašistima. Iako upotreba takvih izjava u javnom diskursu nije zabranjena u svakom slučaju, od visokih predstavnika vlasti i/ili vladajućih struktura se očekuje da ih ne upotrebljavaju, imajući u vidu vlast i uticaj kojim raspolažu.

Ono što ohrabruje je nova aktivnost profesionalnih udruženja novinarki i novinara i povećavanje članova tih udruženja u Crnoj Gori. Time se stvaraju prilike za unaprjeđenje svih uslova za rad i razvoj novinarske profesije u korist društva u cijelini.

HRA smatra da bi Crna Gora trebalo da usvoji strategiju razvoja javnog informisanja koja bi bila zasnovana na načelima slobode medija i saglasnosti oko njihove primjene u Crnoj Gori, s obzirom na to da takve saglasnosti nema dovoljno.

Novinarkama i novinarima koji drže do slobode medija čestitamo ovaj dan.