8/12/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE INJAC STEVOVIĆ O DEPRESIJI U PETAK 9. DECEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

05/12/2016 PONOVLJENI APEL DA SE HITNO OBEZBIJEDI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI
07/12/2016
9/12/2016 POVODOM DANA LJUDSKIH PRAVA 2016. GODINE
09/12/2016

8/12/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE INJAC STEVOVIĆ O DEPRESIJI U PETAK 9. DECEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

logoi-hra-anima-i-mdac

U okviru projekta “Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima” kojeg realizuju Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA i Mental Disability Advocacy Center (MDAC) uz podršku Evropske unije i Opštine Kotor, predviđena je serija javnih predavanja na različite teme mentalnog zdravlja. Cilj ovih predavanja je unapređenje informisanosti i razvijanje svijesti o pravima i potrebama osoba sa mentalnim oboljenjima, uključujući njihovo ponovno uključivanje u društvo. Tokom novembra mjeseca imali smo priliku da čujemo dvije psihološkinje iz Beograda – Lidiju Vasiljević koja je govorila o stigmatizaciji i diskriminaciji osoba sa mentalnim oboljenjima, i Lepu Mlađenović koja je govorila o antipsihijatriji odnosno pokretu demokratske psihijatrije koji je uticao na proces deinstitucionalizacije osoba sa mentalnim poteškoćama.

Posljednje predavanje biće o depresiji, a održaće ga ekspertkinja iz Crne Gore – Lidija Injac Stevović, dr psihijatrije i docentkinja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u petak 9. decembra u 17h, u sali Edukativnog centra u okviru SPB Kotor.

Predavanja su namijenjena i javnosti i zaposlenima u SPB Kotor, kao mjesto susreta i razmjene znanja i iskustava sa predavačima iz zemlje i regiona koji otvaraju niz tema od značaja za tretman i prava osoba sa mentalnim oboljenjima. Činjenica da se javne tribine organizuju u krugu Bolnice osigurava „prelazak nevidljive granice”, koja po pravilu postoji oko institucije zatvorenog tipa u kojoj se nalaze osobe sa mentalnim problemima. Stanovništvo Kotora ima preko pola vijeka iskustva socijalne distance koju je neophodno minimizirati humanizacijom međuljudskih odnosa koja počinje novim saznanjima i spremnošću na razgovor i razmjenu.

Predavanja su otvorena za sve zainteresovane. Posebno ohrabrujemo zainteresovane članove zajednice, članove porodica osoba sa mentalnim poteškoćama, stručnu i aktivističku javnost, te predstavnike medija da svojim učešćem u raspravi pomognemo da zidovi predrasuda koji nas razdvajaju postanu propusniji i manje bolni.

23/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LEPE MLAĐENOVIĆ NA TEMU “ANTIPSIHIJATRIJSKI POKRET I DEINSTITUCIONALIZACIJA” U PETAK 25. NOVEMBRA U 17H U BOLNICI U KOTORU

16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU