5/11/2016 ODABRANI PROJEKTI NA KONKURSU ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

5/11/2016 TV Pink M izvršila presudu posle kažnjavanja
05/11/2016
8/11/2016 INICIJATIVA USTAVNOM SUDU PROTIV PROIZVOLJNOG ISKLJUČIVANJA INTERNETA
08/11/2016

5/11/2016 ODABRANI PROJEKTI NA KONKURSU ZA DODJELU MALIH GRANTOVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) u okviru projekta „Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ koga podržava Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sproveli su konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku projekata čije će aktivnosti pomoći primjenu Akcionog plana za unapređenje radno-okupacione terapije u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

Komisija za ocjenjivanje predloga projekata je 28. oktobra 2016. u Specijalnoj bolnici u Kotoru izabrala šest projekata koje će NVO sprovoditi u okviru Bolnice:

  1. “Ne brigaj – odigraj”, NVO Brljok! – organizovaće društvene igre;
  1. “Biblioteka dostojna ljudi”, NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – obogatiće bibliotečki fond, urediti biblioteku i organizovati književno veče;
  1. “Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”, NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! – sprovešće metakognitivni trening za pacijente, i obučiti psihologe/psihijatre za primjenu metakognitivnog treninga;
  1. “Umjetnost duše”, NVO Meštar i furešta – organizovaće radionice za izradu karnevalskih maski i lutaka i obučavati za primjenu tehnika decoupage i papier mache;
  1. ”Povežimo se nitima”, Udruženje starih zanata i vještina i njegovanja nematerijalne kulturne baštine „Nit“ – organizovaće radionice ručnog rada (pletenja, vezenja i heklanja) i izradu suvenira;
  1. “Joga za fizičko i mentalno zdravlje”, NVO Umjetnost življenja Crne Gore – održavaće časove joge.

Ukupan budžet za finansiranje ovih projekata je 38.000,00€.

”Očekujemo da ovi projekti unesu novu energiju u Bolnicu, pomognu liječenje i ponovno uključivanje u društvo pacijenata sa mentalnim oboljenjima. Nadamo se i da će otvaranje Bolnice za spoljni svijet i na ovaj način doprinijeti boljem razumijevanju mentalnih oboljenja i smanjenju stigme prema pacijentima koji boluju ili su bolovali od te vrste bolesti” Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorka NVO Akcija za ljudska prava.