19/10/2017 10 GODINA OD USVAJANJA USTAVA CRNE GORE
19/10/2017
22/10/2017 Utvrđivanje odgovornosti za kršenje sudijske etike u Crnoj Gori – rad Komisije za Etički kodeks sudija (2011-2016)
22/10/2017

20/10/2017 USVOJENA TUŽBA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA PROTIV DRŽAVE CRNE GORE

Tufik Softić with Tea Gorjanc-Prelević and Dalibor Tomović after the first hearing before the Basic Court in Podgorica on 23 February 2017.

Osnovni sud u Podgorici je usvojio tužbu novinara Tufika Softića protiv države za naknadu štete zbog propusta državnog tužilaštva i policije da sprovedu djelotvornu istragu napada na njega od 2007. godine.

Sudija Osnovnog suda u Podgorici, Milena Brajović, dosudila je Softiću 7000€ “na ime pretrpljenih i budućih duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti tužioca usled nedjelotvorne istrage i na ime pretrpljenog i budućeg straha zbog opasnosti od ponovnog pokušaja lišenja života.”

Ovo je prva presuda u istoriji crnogorske sudske prakse kojom je tužiocu dosuđena nematerijalna šteta zbog nedjelotvorne istrage napada.

”Raduje nas što je prvostepeni sud potvrdio naše tvrdnje da pokušaj ubistva novinara Tufika Softića nije istražen na nivou minimalnog evropskog standarda prava na život, koji je Crna Gora bila dužna da obezbijedi. Nažalost, VDT je na naše tvrdnje, koje smo im uputili prije podnošenja tužbe, odgovorilo da su neosnovane i da je urađeno sve što je trebalo uraditi u cilju otkrivanja napadača. Presuda bi sada morala da podstakne sve nadležne u državi da obezbijede da se napad na Softića djelotvorno istraži i da se nikad više tako površno i nezainteresovano ne priđe istrazi napada na novinara”, izjavila je Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica HRA.

Žalba će biti izjavljena u pogledu visine dosuđenog iznosa.

Suđenje po tužbi novinara Softića je počelo 23. februara ove godine.

Tufika Softića je zastupao advokat Dalibor Tomović u saradnji sa Akcijom za ljudska prava iz Podgorice, zahvaljujući finansijskoj podršci organizacije Media Legal Defence Initiative (MLDI) iz Londona.

Pored ove parnične tužbe, Softić je u januaru 2016. godine podnio i ustavnu žalbu Ustavnom sudu Crne Gore, posle obustavljanja istrage pokušaja ubistva. Ustavnom žalbom je zahtijevao od Ustavnog suda da na bazi utvrđenja da je bio žrtva kršenja ljudskih prava, naredi nadležnim istražnim organima da preduzmu sve neophodne mjere i radnje u cilju otkrivanja počinilaca u skladu sa ovlašćenjem koji taj sud ima. Ustavni sud još nije odlučio po žalbi, iako je zakonski rok za odlučivanje istekao u julu.

Novinar Softić je ponovo napadnut 2013. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava, koja je pričinila manju materijalnu štetu. Istraga nije dovela ni do otkrivanja počinilaca ovog napada.

Prvostepena presuda je dostupna ovdje.

 – 22/2/2017 POČETAK SUĐENJA TUFIKA SOFTIĆA PROTIV DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE