23/10/2015 – O PRAVIMA NOVINARA DA IZVJEŠTAVAJU O POSTUPANJU POLICIJE PRILIKOM OBEZBJEĐIVANJA PROTESTA

20/10/2015 – OSUDA PRIJETNJI DIREKTORKI TV VIJESTI MARIJANI BOJANIĆ
20/10/2015
26/10/2015 – Savjet za građansku kontrolu rada policije: Utvrđena ozbiljna i zabrinjavajuća prekoračenja policijskih ovlašćenja
26/10/2015

23/10/2015 – O PRAVIMA NOVINARA DA IZVJEŠTAVAJU O POSTUPANJU POLICIJE PRILIKOM OBEZBJEĐIVANJA PROTESTA

photo (2)Akcija za ljudska prava je uoči sjutrašnjih protesta ministru unutrašnjih poslova Rašku Konjeviću, direktoru Uprave policije Slavku Stojanoviću i rukovodiocu Centra bezbjednosti Podgorica Branislavu Živkoviću poslala pismo u kojem je ukazala na postojeće međunarodne standarde o izvještavanju novinara o javnim protestima i postupanju policije prilikom obezbjeđivanja tih protesta odnosno očuvanju javnog reda, jer postojeća zakonska regulativa u Crnoj Gori nedovoljno uređuje tu oblast.

Ukazali smo da je Evropski sud za ljudska prava u nedavno donijetoj presudi protiv Finske naglasio ključnu ulogu medija da za javnost obezbijeđuju informacije o tome kako se policija ophodi prema demonstrantima i posebno kako suzbija nasilne proteste, a da su Venecijanska komisija Savjeta Evrope i OEBS (ODIHR) u Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja (drugo izdanje) naglasili: ”Trećim stranama (poput monitora, novinara i fotografa) se takođe može reći da se raziđu, ali se ne mogu spriječiti da posmatraju i snimaju policijsku operaciju…” kao i da ”Učesnike i treće strane ne treba sprječavati da fotografišu ili prave video zapise policijske operacije, a svaki zahtjev službi za sprovođenje zakona da im se snimci ili digitalne fotografije predaju treba prethodno da odobri sud.”

Posebno ističemo značaj preporuke Savjeta za građansku kontrolu policije za Upravu policije, kao i za medije, koju je to tijelo usvojilo 20.10.2015, istog dana kada je objavljena i pomenuta odluka Evropskog suda za ljudska prava:

”… da policijski službenici omoguće, pri svim javnim okupljanjima, nesmetan rad medija i prisustvo novinara i da se suzdrže od bespotrebnog ograničavanja njihove slobode kretanja ili izvještavanja. Omogućavanje profesionalnog rada novinara, i drugih medijskih djelatnika, i njihovo izvještavanje sa javnih okupljanja je u interesu javnosti i same policijske organizacije kada je riječ o policijskom postupanju i primjeni policijskih ovlašćenja. Obzirom na informacije iz Uprave policije, Savjet preporučuje novinarima, urednicima, medijskim i novinarskim asocijacijama, da razmotre korisne primjere iz uporedne prakse kako bi vidljivost medija i štampe na javnim okupljanjima, posebno onim koje prati tenzija, bila unapređena. S tim u vezi Savjet poziva Upravu policije da inicira neposredan dijalog i komunikaciju sa medijskim i novinarskim asocijacijama kako bi se preventivno djelovalo na moguće nesporazume i onemogućavanje medija da nesmetano izvještavaju i obavljaju svoj legitiman i društveno izuzetno važan rad.”

 

Pismo ministru, direktoru Uprave policije i rukovodiocu CB Podgorica je dostupno ovdje.

Tim Akcije za ljudska prava