O nama / About us

AKCIJA

– za jednaka prava ljudi ma koje vjere, nacije, boje, pola, političkog i seksualnog opredjeljenja, društvenog ili drugog statusa,
– za pristojnu i slobodnu državu, u kojoj se ljudska prava ostvaruju, a ne suzbijaju,
– za vladavinu prava, zasnovanu na poštovanju ljudskih prava,
– za kulturu ljudskih prava.

___________________________

LIČNA KARTA Akcije za ljudska prava

Statut Akcije za ljudska prava

Tim Akcije za ljudska prava

___________________________

Možda je Crnogorac,
možda Srbin,
možda neopredjeljen,
možda homoseksualac,
možda kriminalac,
možda političar,
možda lud,
možda glup,
možda je žensko,
možda ne hoda,
možda ne govori,
možda ne čuje,
možda je još dijete,
možda ne vidi,
možda ne piše,
možda ne razumije,
možda nema love,
možda je stranac,
možda nije mršav,
možda je drugačiji,
možda nije ničiji,
ali je čovjek
a ljudi smo,
i zato ima pravo na ljudsko pravo.

___________________________

Akcija za ljudska prava je neprofitna nevladina organizacija
koja okuplja profesionalce i volontere na projektima
koji mogu sistemski unaprijediti stanje ljudskih prava u Crnoj Gori.

Ako imate ideja, snage i volje, pridružite nam se.