06/11/2012 Saopštenje povodom nepristrasnosti i nezavisnosti sudija i organa za prekršaje vezano za incident protiv novinara

30/ 10/ 2012 Postupanje pripadnika Uprave policije povodom košarkaške utakmice
30/10/2012
20/ 11/ 2012 Izložba dječjih radova pristiglih na konkurs za izbor autora strip na temu ljudskih prava
20/11/2012

06/11/2012 Saopštenje povodom nepristrasnosti i nezavisnosti sudija i organa za prekršaje vezano za incident protiv novinara

Imajući u vidu stav predsjednika Područnog organa za prekršaje u Pljevljima o tome da činjenica da prethodni profesionalni angažman u političkoj stranci osobe koja postupa u prekršajnom postupku koji se vodi protiv članova iste stranke nije dovoljan razlog za sumnju u nepristrasnost vođenja tog postupka zato što ”sama po sebi ta činjenica ne ukazuje da će sudija biti neobjektivna i pristrasna…”, Akcija za ljudska prava podsjeća na evropski standard, utvrđen u praksi Evropskog suda za ljudska prava i uveden u domaći zakon, koji zahtjeva od suda da u svakom postupku uliva povjerenje javnosti tako što će se postarati da isključi svaku razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.

Bez obzira na to da li bi se konkretna osoba koja postupa u predmetu do kraja stvarno pokazala kao pristrasna, okolnost da je profesionalno bila vezana za organizaciju kojoj pripadaju okrivljeni učesnici u postupku, izaziva opravdanu sumnju u njeno nepristrasno postupanje. (Isto tako razuman razlog za sumnju bio bi da je sudija nadležna za postupanje u slučaju npr. okrivljenih pripadnika Varvara, prethodno bila tehnički sekretar navijačkog kluba ”Varvari”.) Zaštita autoriteta državnog organa nadležnog za sprovođenje pravde je važniji cilj od zaštite bilo kog pojedinačnog sudije od sumnji u njen ili njegov autoritet.

Koristimo i ovaj povod da apelujemo na ministarstvo pravde i ljudskih prava da hitno sprovede neodložnu reformu organa za prekršaje, koji se ni načelno ne mogu smatrati nezavisnim i nepristrasnim sudećim tijelima u svjetlu evropskih standarda, jer sudije za prekršaje još uvijek imenuje izvršna vlast (Komisija za kadrovska i administrativna pitanja Vlade CG), a ne Sudski savjet. Bez obzira na stvarna zalaganja pojedinaca koji nastoje da profesionalno, nepristrasno i nezavisno sude u organima za prekršaje, način njihovog izbora i dalje kompromituje njihov status nezavisnih i nepristrasnih delilaca pravde kakav zahtijeva evropski standard.