27/8/2015 – POVODOM OBIJANJA VOZILA DNEVNOG LISTA „DAN“

29/7/2015 – ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE PODRŽAVA NEPROFESIONALNO PRUŽANJE ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
29/07/2015
29/8/2015 – AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA I CRNOGORSKI KOMITET PRAVNIKA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽRTAVA PRINUDNIH NESTANAKA: POSMRTNI OSTACI ŽRTAVA ZLOČINA PROCESUIRANIH U CRNOJ GORI JOŠ UVIJEK NISU PRONAĐENI
29/08/2015

27/8/2015 – POVODOM OBIJANJA VOZILA DNEVNOG LISTA „DAN“

Povodom obijanja vozila dnevnog lista „Dan“, koji je koristila suvlasnica tog medija, Slavica Jovanović, i krađe koja se tom prilikom desila, Akcija za ljudska prava izražava zabrinutost i osuđuje i taj posljednji napad na medije u Crnoj Gori.

Očekujemo i obavještenje od nadležnog državnog tužioca o epilogu vještačenja oštećenja na automobilu generalnog direktora RTCG, Rada Vojvodića, koje je otkriveno pre mjesec dana, 29. jula 2015.

Crna Gora je zemlja u kojoj su građani nažalost naviknuti na učestale napade na imovinu i fizički integritet novinara i medija. Pogubno za ugled države je to što se ti napadi po pravilu ne rasvjetljuju i ne kažnjavaju. I dalje se nadamo rezultatima zajedničkog rada državnog tužilaštva i policije, od koje prvenstveno zavisi suzbijanje napada na novinare.

HRA se kontinuirano zalaže i za uvođenje novih krivičnih djela kojima bi se obezbijedilo stože kažnjavanje napada na novinare i njihovu imovinu.

Tim Akcije za ljudska prava