Upoznaj svoja prava – građanin i policija

Upoznaj svoja prava – građanin i policija

 

Akcija za ljudska prava kreirala je upitnik kojim želi da ispita koliko građani/građanke Crne Gore poznaju svoja prava i obaveze u vezi sa djelatnošću policije.

✍️ Molimo vas da ga popunite!

UPITNIK >>>

 

Saopštenja:

 

Građani i policija – priručnik o vašim pravima i obavezama u vezi sa radom policije

Preuzmite u PDF formatu >>>

 

Strip za djecu na temu “Vršnjačko nasilje”

Preuzmite strip u PDF formatu >>>

Prvu stranicu stripa preuzmite ovdje. Drugu stranicu stripa preuzmite ovdje.

 

Preuzmite strip na albanskom jeziku u PDF formatu >>>

Prvu stranicu stripa na albanskom jeziku preuzmite ovdje. Drugu stranicu stripa na albanskom jeziku preuzmite ovdje.

 

Strip za djecu na temu “Zloupotreba narkotika i vožnja maloljetnika bez dozvole”

Preuzmite strip u PDF formatu >>>

Prvu stranicu stripa preuzmite ovdje. Drugu stranicu stripa preuzmite ovdje.

 

Preuzmite strip na albanskom jeziku u PDF formatu >>>

Prvu stranicu stripa na alganskom jeziku preuzmite ovdje. Drugu stranicu stripa na alganskom jeziku preuzmite ovdje.

 

 

 

Video snimak sa radionice sa đacima dva odjeljenja IX razreda u JU Osnovna škola “Marko Miljanov” u Bijelom Polju