Analiza efikasnosti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Izveštaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. godini
16/03/2011
19/3/2011 Pismo predsjedniku Vlade – novi zahtjev za smjenom ministra ljudskih i manjinskih prava
20/03/2011

Analiza efikasnosti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Akcija za ljudska prava je od decembra 2010. do marta 2011. u saradnji sa Ministarstvom pravde i uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, sprovela projekat Analiza efikasnosti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, čiji cilj je bio unapređenje poštovanja garancije prava na suđenje u razumnom roku. U okviru projekta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

– prikupljanje statističkih podataka i analitička procjena efikasnosti primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u periodu od 2007. do 2010. godine u Crnoj Gori,

– prezentacija analize i rasprava na okruglom stolu sa predstavnicima svih zainteresovanih strana i obezbjeđenje preporuka za poboljšanje efikasnosti sprovođenja Zakona i/ili izmjena i dopuna Zakona.

ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

 

 

 

Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(Mart 2011 / March 2011)

HRA - Analiza primjene zakona o zastiti prava na sudjenje eng