3/6/2016 ODRŽANA RASPRAVA “KA VLADAVINI PRAVA I SLOBODI IZRAŽAVANJA: KAKO OBEZBIJEDITI KAŽNJIVOST NAPADA NA NOVINARE, KAKO SPRIJEČITI TAKVE NAPADE I OBEZBIJEDITI PRAVNI OKVIR POVOLJAN ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO”

2/6/2016 NAJAVA SKUPA „KA VLADAVINI PRAVA I SLOBODI IZRAŽAVANJA: KAKO OBEZBIJEDITI KAŽNJIVOST NAPADA NA NOVINARE, KAKO SPRIJEČITI TAKVE NAPADE I OBEZBIJEDITI PRAVNI OKVIR POVOLJAN ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO?”
02/06/2016
6/6/2016 HRA POZDRAVLJA ODLUKU OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA DA PROCESUIRA KOMANDANTA SAJ, NADAMO SE DA ĆE UBUDUĆE REAGOVATI BEZ OKLIJEVANJA
06/06/2016

3/6/2016 ODRŽANA RASPRAVA “KA VLADAVINI PRAVA I SLOBODI IZRAŽAVANJA: KAKO OBEZBIJEDITI KAŽNJIVOST NAPADA NA NOVINARE, KAKO SPRIJEČITI TAKVE NAPADE I OBEZBIJEDITI PRAVNI OKVIR POVOLJAN ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO”

Danas je održana panel diskusija pod naslovom „Ka vladavini prava i slobodi izražavanja: kako obezbijediti kažnjivost napada na novinare, kako spriječiti takve napade i obezbijediti pravni okvir povoljan za istraživačko novinarstvo?” u okviru projekta “Reforma Krivičnog zakonika za dobrobit slobode štampe” koji je podržala Australijska ambasada.

Pored rasprave na temu kako obezbijediti da policija i državno tužilaštvo sprovedu djelotvorne istrage napada na novinare, odnosno otkriju sve učinioce (izvršioce, saizvršioce, pomagače, nalogodavce) najtežih krivičnih djela protiv novinara u Crnoj Gori (ubistvo Duška Jovanovića, ubistvo Srđana Vojičića prilikom napada na Jevrema Brkovića, fizički napadi na Tufika Softića, Željka Ivanovića, Oliveru Lakić, Mladena Stojovića, Jevrema Brkovića, eksplozije uz zgradu Vijesti, paljenja automobila Vijesti), na skupu je predstavljen i HRA predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika (KZ) koji je podržala većina učesnika.

Poslanik Velizar Kaluđerović je izrazio spremnost da ovaj predlog lično stavi u skupštinsku proceduru, ukoliko za to ne bude spremnosti Vlade Crne Gore. U raspravi se najviše govorilo o tome kako definisati pojam novinara, da li ga proširiti dovoljno da obuhvati i građane koji postupaju u namjeri da izvijeste javnost o nekom događaju od javnog interesa, da li je ponuđena definicija dovoljna da se obezbijedi zaštita za fotoreportere i snimatelje i sl. Predstavnica Ministarstva pravde Merima Baković najavila je da će radna grupa Ministarstva pravde koja radi na izradi nacrta izmjena i dopuna KZ razmotriti predlog HRA i izjasniti se o njemu do kraja septembra ove godine kada se očekuje da javnosti bude predstavljen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama KZ.

–  “HRA: Napade na novinare strogo kažnjavati,” MINA/CdM