11/10/2013 Akcija za ljudska prava podržala protest Sindikata medija Crne Gore

10/10/2013 Predlog 18 nevladinih organizacija za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju većeg učešća žena u političkom životu Crne Gore
10/10/2013
16/10/2013 Inicijativa za pomilovanje građana MZ Beranselo podnijeta Predsjedniku Crne Gore
16/10/2013

11/10/2013 Akcija za ljudska prava podržala protest Sindikata medija Crne Gore

U Podgorici je danas, ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, održan protest oko 100 novinara i predstavnika civilnog sektora  zbog nerazjašnjenih napada na novinare.

slika 1                              Sa današnjeg protesta ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova

 

Više informacija pročitajte u članku Vijesti, na: http://www.vijesti.me/vijesti/softic-znam-ko-su-napadaci-nalogodavac-napada-2007-clanak-154047.