Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”

Predlog reforme izbora sudija / Proposal for the Reform of Appointment of Judges
03/08/2014
OGLAS ZA RADNO MJESTO: FINANSIJSKI MENADŽER/ MENADŽERKA – RAČUNOVOĐA
18/08/2014

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”

Nevladine organizacije “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” (HRA) već nekoliko godina realizuju projekte usmjerene na unapređenje ljudskih prava, sprečavanje torture i zlostavljanja, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i tretmane odvikavanja od droga u zatvorskom sistemu.

Od decembra 2013. uz podršku Evropske unije, “Juventas”, kao nosilac projekta, i “HRA”, kao saradnik na projektu, sprovode projekat “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, uz partnerstvo Ministarstva pravde. Sporazumi o saradnji na projektu potpisani su i sa ZIKS-om, Ministarstvom zdravlja, Zavodom za zapošljavanje, Centrom za stručno obrazovanje i Centrom za socijalni rad.

Opšti ciljevi projekta su:

(1) unapređenje prava osuđenih lica i sprečavanje torture, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori;

(2) osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava.

Poseban cilj je uvođenje održivog sistema rehabilitacije i resocijalizacije za lica na izdržavanju zatvorske kazne, koji se ogleda u unapređenju obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, radnog angažmana i kasnijeg zapošljavanja.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti:

R1: Prikupljanje i analizu osnovnih indikatora – analizu potreba;
R2: Razvoj Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike i zatvorenice;
R3: Uvođenje novih usluga u zatvore dodjelom mini-grantova nevladinim organizacijama, kao podršku u realizaciji Akcionog plana u prvoj godini;
R4: Praćenje primjene preporuka CPT-a, Ombudsmana i nevladinih organizacija od strane Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

Planirane aktivnosti bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru, i da posebno unaprijede uslove za rad, obrazovanje i rehabilitaciju u zatvorima, da bi se poboljšala resocijalizacija zatvorenika i zatvorenica posle izdržavanja zatvorske kazne. Takođe, ideja je i da se organizacije građanskog društva uključe u pružanje obrazovnih programa, radnu terapiju i radni angažman zatvorenika i zatvorenica.

Planirano je da se projekat sprovede do oktobra 2015. godine.

 

logotipi_z