09/08/2012 Saopštenje povodom verbalnog napada na novinarku “Dana” Lidiju Nikčević

12/ 07/ 2012 Analiza rada Sudskog savjeta 2008-2012
12/07/2012
10/ 08/ 2012 Konkurs za izbor scenariste i crtača stripa na temu zaštite dječijih prava
10/08/2012

09/08/2012 Saopštenje povodom verbalnog napada na novinarku “Dana” Lidiju Nikčević

Akcija za ljudska prava osuđuje incident koji se dogodio 8. avgusta posle sjednice nikšićkog odbora Socijalističke narodne partije Crne Gore, kojom prilikom je novinarka Dana, Lidija Nikčević, oštro verbalno napadnuta prilikom obavljanja profesionalne dužnosti i, prema pisanju Dana, izložena pokušaju fizičkog obračuna s njom.

Jučerašnji primjer, nažalost još jednom pokazuje opravdanim predlog Akcije za ljudska prava iz novembra 2010. da se propišu nova krivična djela u cilju pojačane zaštite novinara u obavljanju profesionalnih zadataka: ”Sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka” i ”Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka”.

Na predloženi način, novinari bi dobili jednaku zaštitu u obavljanju profesionalnih zadataka kao i službena lica u obavljanju službenih radnji.

Propisivanje predloženih krivičnih djela doprinijelo bi ne samo boljoj zaštiti novinara i ostvarivanju uslova da sud u konkretnom slučaju odlučuje o napadima i sankcioniše napade, već i edukaciji javnosti o značaju novinarske profesije i neophodnom obezbjeđivanju uslova za novinare da rade svoj posao i obavještavaju javnost o svim pitanjima od javnog interesa.