2/11/2016 OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori (2004-2016)“

1/11/2016 PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PROCESUIRANJU NAPADA NA NOVINARE U CRNOJ GORI
01/11/2016
5/11/2016 TV Pink M izvršila presudu posle kažnjavanja
05/11/2016

2/11/2016 OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori (2004-2016)“

02112016-photo_1Akcija za ljudska prava je Međunarodni dan za okončanje nekažnjivosti zločina protiv novinara obilježila objavljivanjem izvještaja o 55 napada na novinare u Crnoj Gori i njihovom procesuiranju od 2004. godine do danas. Ostalo je neriješeno 2/3 ovih napada, među kojima nerasvijetljeno ubistvo Duška Jovanovića, i najteži napadi na Tufika Softića, Mladena Stojovića, Željka Ivanovića, Jevrema Brkovića (kojom prilikom je ubijen Srđan Vojičić), Oliveru Lakić, a u posljednje dvije godine i tri napada službenika policije na novinara Gojka Raičevića. Jedino je napad na novinarku Dana Lidiju Nikčević iz januara 2014. godine, potpuno riješen, osuđeni su počinioci i nalogodavac. Izvještaj posebno obuhvata informacije o napadima koji su se desili od januara 2014. godine i napada na novinarku Dana Lidiju Nikčević do danas, zaključno sa poslednjim prijetnjama novinaru Vijesti Siniši Lukoviću, kao i informacije o stanju u istragama starijih slučajeva počev od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine.

Prilikom predstavljanja izvještaja, direktorica HRA Tea Gorjanc-Prelević je rekla: ”do sada nažalost ni evro-atlantske integracije Crne Gore nisu dovele do napretka u istragama najtežih slučajeva ubistva i napada na novinare i ti neistraženi napadi postaju obilježje državnog sistema. Zbog nespremnosti državnog tužilaštva da samo preispita nedjelotvorne istrage, teret velikih očekivanja je ponovo na novoosnovanoj Komisiji za praćenje istraga napada na novinare, oformljenoj početkom oktobra ove godine”.

 Izvještaj je izrađen zahvaljujući projektu institucionalne podrške Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations) Akciji za ljudska prava u periodu 2014-2016. godine.

Izvještaj preuzmite ovdje.