31/1/2014 Predstavljen izvještaj “Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori”

26/01/2014 HRA – Tužilački savjet ne bi trebalo da radi u krnjem sastavu
26/01/2014
3/2/2014 Rasprava o inicijativi da se novinarima obezbijedi pojačana krivičnopravna zaštita
03/02/2014

31/1/2014 Predstavljen izvještaj “Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori”