28/12/2017 UGROŽAVANJE NEZAVISNOSTI RTCG, SLOBODE IZRAŽAVANJA I PRAVNOG PORETKA – PREDLOG SMJENE ČLANA SAVJETA RTCG

27/12/2017 OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA U SLUČAJU TUFIKA SOFTIĆA
23/12/2017
SREĆNI PRAZNICI!
28/12/2017

28/12/2017 UGROŽAVANJE NEZAVISNOSTI RTCG, SLOBODE IZRAŽAVANJA I PRAVNOG PORETKA – PREDLOG SMJENE ČLANA SAVJETA RTCG

HRA osuđuje predlog skupštinskog Administrativnog odbora za razrješenje člana Savjeta Radio-televizije Crne Gore Gorana Đurovića jer ga smatra nezakonitim. Predlog Administrativnog odbora nije zasnovan na Zakonu o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore (RTCG), koji jedini propisuje dozvoljene razloge za razrješenje članova Savjeta RTCG. HRA je predložila Đurovića za članstvo u Savjetu RTCG i, ako ga Skupština te funkcije sada razriješi na osnovu nezakonitog predloga Administrativnog odbora, borićemo se protiv te odluke svim domaćim i međunarodnim pravnim sredstvima u javnom interesu zaštite slobode izražavanja i pravnog poretka Crne Gore.

Administrativni odbor je predložio razriješenje Đurovića zbog navodnog sukoba interesa, zato što je Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila da je u prekršaju jer nije blagovremeno prijavio da je za vrijeme članstva u Savjetu jedno vrijeme bio i izvršni direktor privatnog preduzeća koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, Agencija za sprječavanje korupcije je u istoj odluci konstatovala da taj prekršaj ne znači sukob interesa iz člana 26 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, pa ne postoji razlog da Đurovića po tom osnovu Skupština razriješi dužnosti člana Savjeta RTCG.

HRA apeluje na poslanice i poslanike da prije odlučivanja o predlogu Administrativnog odbora pročitaju članove 26 i 42 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, u kojima su propisani razlozi za razrješenje člana Savjeta i konflikt interesa, odluku Agencije za sprječavanje korupcije u kojoj se navodi da se Đurović ne nalazi u sukobu interesa, kao i preporuku Komiteta ministara Savjeta Evrope br. R(96)10 “Garantovanje nezavisnosti javnog servisa radio-difuzije”, u kojoj su napisana uputstva državama kako da obezbijede nezavisnost i nepristrasnost upravljačkog tijela javnog servisa protiv političkih pritisaka.