NADAMO SE DA JE DOŠLO VRIJEME ZA RASVJETLJAVANJE UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA

NVO obilježile 30 godina nekažnjenog ratnog zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica
26/05/2022
Otvoren konkurs za monitora/ku suđenja
01/06/2022

NADAMO SE DA JE DOŠLO VRIJEME ZA RASVJETLJAVANJE UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA

Godišnjica smrti Duška Jovanovića - protestna šetnja

Akcija za ljudska prava (HRA) ponavlja protest zbog toga što ni 18 godina nakon ubistva novinara, osnivača i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, Duška Jovanovića, nije otkriveno ko je neposredni izvršilac ubistva, ko je sve učestvovao u ubistvu, ko ga je naručio, ali i ko je odgovoran za to što do danas istraga nije dovela do ozbiljnijih rezultata. Podsjećamo da je samo jedna osoba osuđena kao „saizvršilac“, a da ni optužnica ni presuda u tom slučaju nijesu dale ni naznaku motiva za taj planirani i, po svemu sudeći, naručen atentat. Podsjećamo da je napad na novinara napad na pravo svakog građana da bude obaviješten, i da bi svaki takav slučaj, a posebno brutalan kao što je ubistvo, morao biti hitno i temeljno istražen i kažnjen.

Očekujemo da Vlada hitno angažuje stranog eksperta koji će objektivno sagledati i ocjeniti preduzete radnje u dosadašnjoj istrazi ubistva Jovanovića, ukazati na konkretne propuste i dati jasne putokaze kako da se ovaj slučaj napokon rasvijetli do kraja. Izrada ovakvog specijalističkog izvještaja je takođe neophodna za unapređenje istražnih kapaciteta crnogorske i policije i državnog tužilaštva.

Podsjećamo da prethodne dvije vlade, Duška Markovića i Zdravka Krivokapića, nijesu htjele da angažuju stranog eksperta za analizu istrage ovog ubistva, iako je Komisija za praćenje istraga napada na novinare još 2018. godine zatražila od Vlade da angažuje takvog eksperta.

Komisija je 19. oktobra 2018, uputila dopis tadašnjem predsjedniku Vlade, gospodinu Dušku Markoviću, u kojem je navedeno da će, u cilju otkrivanja počinilaca i nalogodavaca ubistva u slučaju Duška Jovanovića, ali i drugim slučajevima gdje je potrebno unaprijediti djelotvornost istrage, predložiti angažovanje stranog eksperta iz Evrope ili Amerike – FBI agenta iz raznih oblasti (balistike, forenzike, sudske medicine). Nakon razgovora sa premijerom Markovićem, 4. marta 2020. godine, predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare, Nikola Marković, objavio je da je Vlada donijela odluku da angažuje inostranog eksperta, međutim, takav ekspert ili ekspertkinja do danas nijesu angažovani.

HRA je u pismu novom premijeru Dritanu Abazoviću i novom ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću 2. maja 2022, skrenula pažnju na ovaj problem i predložila da takvog stručnjaka hitno angažuju.

Nije poznato da su domaći istražni organi do danas odgovorili na pitanja koja je HRA postavila u izvještaju “Nerasvijetljeno ubistvo direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića – pitanja bez odgovora”, 2016. godine – da li je adekvatno istraženo ko je sve prijetio Jovanoviću, šta je urađeno da bi se Jovanović zaštitio, da li je Služba državne bezbjednosti vodila Jovanovićev dosije, da li ga je pratila, da li su ispitani svi svjedoci koji su javno poznati u ovom slučaju, da li su ispitane sve primjedbe pravnih zastupnika porodice Jovanović na tok vođenja istrage? Glavna preporuka tog izvještaja bila je angažovanje inostranog stručnjaka za krivične istrage atentata koji bi nepristrasno sagledao preduzete radnje u istrazi i dao preporuke za njeno dalje vođenje.

Imajući u vidu značaj rasvjetljavanja ovog slučaja za crnogorsko društvo i slobodu izražavanja, prije svih, istraživačkih novinara, još jednom apelujemo na Vladu da pod hitno angažuje eksperta koji će pomoći rad Komisije za praćenje istraga napada na novinare i državnog tužilaštva u opštem interesu sprovođenja pravde i obezbjeđenja slobode izražavanja i vladavine prava u Crnoj Gori, jer napad na novinara je napad na pravo svakog građanina da zna i svaki takav slučaj, a pogotovo brutalan poput ubistva, mora biti hitno istražen i kažnjen.