20/1/2016 – PISMO VDT-u: UTVRDITI ODGOVORNOST ZA NEDJELOTVORNU ISTRAGU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

15/1/2016 – AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE I MSS USVOJILI PRIGOVORE HRA NA PINK M
15/01/2016
1/2/2016 – OSNOVNI SUD U PODGORICI: TV PINK M POVRIJEDILA ČAST I UGLED IZVRŠNE DIREKTORICE HRA
01/02/2016

20/1/2016 – PISMO VDT-u: UTVRDITI ODGOVORNOST ZA NEDJELOTVORNU ISTRAGU POKUŠAJA UBISTVA NOVINARA TUFIKA SOFTIĆA

Povodom odluke zamjenice rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Nade Bugarin, da 28. oktobra 2015. obustavi istragu protiv dva lica zbog pokušaja ubistva i jednog zbog podstrekavanja na pokušaj ubistva novinara Tufika Softića, koji se desio 1. novembra 2007, punomoćnik Tufika Softića, advokat Dalibor Tomović, i izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc-Prelević, uputili su 18.1.2016. pismo Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću, u kome su naveli sve propuste u istrazi koji su je učinili nedjelotvornom i koji su na kraju doveli do njenog obustavljanja. U pismu se zahtijeva od VDT-a da ispita koji su državni službenici odgovorni za propuste prilikom sprovođenja istrage u ovom slučaju, čime su prekršili ljudska prava novinara Tufika Softića i Crnu Goru obilježili kao državu koja nije u stanju da uspostavi vladavinu prava i spriječi slične napade na novinare.

Tim Akcije za ljudska prava