16/6/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ KANDIDAT HRA + 10 NVO ZA ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

14/6/2016 HRA I JUVENTAS O PREKIDU KAZNE ZA UBICU SUDIJE: AKT MILOSRĐA ZA OSOBU NA SAMRTI NE MOŽE ZNAČITI OHRABRENJE ZA VRŠENJE KRIVIČNIH DJELA
14/06/2016
20/6/2016 NALAZI INSPEKCIJSKOG NADZORA U DOMOVIMA ZA SMJEŠTAJ ODRASLIH I STARIH LICA
20/06/2016

16/6/2016 ADVOKAT DALIBOR TOMOVIĆ KANDIDAT HRA + 10 NVO ZA ČLANA KOMISIJE ZA PRAĆENJE ISTRAGA NAPADA NA NOVINARE

Akcija za ljudska prava (HRA) je na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo 8. juna 2016. godine, predložila advokata Dalibora Tomovića kao kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara. Advokat Tomović je sarađivao u kontinuitetu sa HRA, ali i drugim nevladinim organizacijama. Tomović je pravni zastupnik novinara Tufika Softića, koji je preživio pokušaj ubistva i eksploziju ispred porodične kuće, kao i drugih žrtava kršenja ljudskih prava.

Podršku njegovoj kandidaturi dalo je još 10 nevladinih organizacija, koje su ga takođe predložile kao kandidata za člana Komisije iz NVO sektora:

  1. Centar za građansko obrazovanje (CGO);
  2. Centar za istraživačko novinarstvo (CIN);
  3. Centar za monitoring i istraživanje (CeMI);
  4. Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA;
  5. Centar za ženska prava (CŽP);
  6. Institut alternativa (IA);
  7. Juventas;
  8. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS);
  9. Sigurna ženska kuća (SŽK),
  10. Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG).

HRA se od 2011. godine intenzivno zalaže za rasvjetljavanje svih napada na novinare i kažnjavanje počinilaca tih napada kroz borbu za pristup informacijama o istragama napada, predloge da se nadležni obavežu da izrađuju i objavljuju izvještaje o procesuiranju napada, objavljivanje izvještaja o procesuiranju napada na novinare u CG, zalaganje za osnivanje komisije za analizu istraga, praćenje rada prethodne Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama napada na novinare, i konačno predlogom člana komisije koja bi trebalo da se bavi analizom dosadašnjih istraga.

HRA pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Komisije pogledajte ovdje.