PROJEKTI


PROJEKTI 

 

 

Zajedno do pravde: Pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina

(decembar 2023 – maj 2025)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Opsada Dubrovnika 1991 – 1992: Sjećanja na rat da se zlo ne ponovi

(decembar 2023 – maj 2025)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Obrazovanjem do smanjenja mržnje i nasilja među djecom i mladima

(jul 2023 – februar 2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unapređenje tranzicione pravde u Crnoj Gori

(februar 2023 – januar 2025)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reformom pravosuđa do vladavine prava

(jul 2023 – novembar 2024)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravna pomoć žrtvama torture u policijskim i zatvorskim ustanovama

(januar 2023 – decembar 2023)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Institucionalna podrška

(januar 2023 – decembar 2025)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       

 

Svjedočenja o napadu i opsadi Dubrovnika 1991-1992

(jul 2022 – decembar 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obrazovanjem protiv govora mržnje

(april 2022 – septembar 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Suzbijanje govora mržnje – evropski standardi i praksa

(mart 2022 – septembar 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Institucionalna podrška

(januar 2022 – decembar 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravna pomoć žrtvama torture u policijskim i zatvorskim ustanovama

(januar 2022 – decembar 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaštita građanskog prostora – Regionalni centar za razvoj civilnog društva

(januar 2022)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023

(decembar 2021 – decembar 2023)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Unapređenje tranzicione pravde u Crnoj Gori – 30 godina posle rata 90-ih

(jul 2021 – januar 2023)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Upoznaj svoja prava – građanin i policija

(jun 2021 – oktobar 2023)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

   

Suzbijanje nekažnjivosti mučenja i drugih oblika zlostavljanja u Crnoj Gori

(april 2021 – decembar 2021)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obrazovanje djece o pravu na slobodu vjeroispovjesti ili uvjerenja

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ka pravdi za žrtve ratnih zločina

(februar 2020 – septembar 2021)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jačanje garancija nezavisnosti pravosuđa

(jun 2020 – oktobar 2022)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadzor nad primjenom standarda ljudskih prava tokom epidemije virusa COVID-19

(maj 2020 – jun 2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru

(decembar 2019 – maj 2021)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Strip o zaštiti dječjih prava

(avgust 2019 – oktobar 2020)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Deportacija – da se ne zaboravi i ne ponovi!

(jun 2019 – septembar 2019)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Analiza izbora sudija i tužilaca u Crnoj Gori

(decembar 2018 – jul 2019)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

eu  

Procjena djelotvornosti istraga slučajeva zlostavljanja

(decembar 2017 – februar 2018)

 


 

Suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine i praćenje procesa reparacija u Crnoj Gori

(Octobar 2015 – 30 Septembar 2016)

 


 

australian_aid

Jačanje medijske samoregulacije i regulacije u cilju promocije slobode izražavanja i prava na privatnost u Crnoj Gori

 


 

euanimamdac


Van izolacije – ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima

 

 


 

eu Embassy of the Kingdom of the Netherlands cemi

Monitoring reforme pravosuđa

 

 


 

 Embassy of the Kingdom of the Netherlands cemi

Ka efikasnom pravosuđu – unaprijeđenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa

 


 

us hungarian helsinki

Primjena međunarodnih standarda prava na slobodu ličnosti

(avgust 2013 – avgust 2014)

 


eu britishbritish

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije

 


uniceflogo british Swiss Embassy Logo

Djeco, pišite Ombudsmanu!

(April 2013 – April 2014)

 


monitoring_banner_page

Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori

(mart 2011 – mart 2013)

 


osf british

Izveštaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. godini

(2010 – 2011)

 


british

Analiza efikasnosti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(decembar 2010 – mart 2011)

 


germany

Istraživanje o homofobiji u Crnoj Gori

(2009)

 


hho logo-centra

Poreska reforma za podršku projekata NVO za ljudska prava

(novembar 2005 – jun 2006)

 


DEP_symbol Logo_for_Norwegian_People's_Aid_(English)

hho logo-centra coleng forum legalis

Regionalni seminari za pravnike o ljudskim pravima

(2003 – 2009)

 


Finansijski izvještaji / Financial reports

Narativni izvještaji o radu /Annual narrative reports