Izveštaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. godini

07/03/2011 Inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini
07/03/2011
Analiza efikasnosti Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
16/03/2011

Izveštaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. godini

U okviru svojih aktivnosti praćenja poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, Akcija za ljudska prava je objavila Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2010. i 2011. godini (Izvještaj o ljudskim pravima).

Izvještaj se sastoji od nekoliko poglavlja, i pokriva zakonodavstvo iz oblasti ljudskih prava, implementaciju ljudskih prava, način na koji građani Crne Gore percipiraju ljudska prava, kao i glavna pitanja u 2010. i 2011.

Izvještaj je pripremljen u skladu sa metodologijom ljudskih prava, garantovanoj Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Međunarodnom konvencijom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima; uključuje analizu ustavnih i zakonskih garancija prava garantovanih međunarodnim ugovorima, kao i analizu njihove primjene u praksi. Aktivnosti u okviru Izvještaja uključuju podnošenje zahtjeva za pristup informacijama, praćenje medija i razvoja istrage i procesuiranja slučajeva kršenja zakona, kontaktiranje advokata koji zastupaju oštećene strane u tim slučajevima.

 

* * * * *

Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011

(2011)

Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011