22/2/2017 POČETAK SUĐENJA TUFIKA SOFTIĆA PROTIV DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE

21/2/2017 POVODOM PORAVNANJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU PETORICE RADNIKA ”RADOJE DAKIĆ” AD: VLADA DA ISPRAVI NEPRAVDU PREMA SVIM RADNICIMA KOJIMA JE DRŽAVA NA ISTI NAČIN PREKRŠILA LJUDSKA PRAVA
21/02/2017
25/2/2017 PROJEKTI NVO U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU – DRUGI DIO
25/02/2017

22/2/2017 POČETAK SUĐENJA TUFIKA SOFTIĆA PROTIV DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE

TufikSjutra pred Osnovnim sudom u Podgorici počinje suđenje po tužbi novinara Tufika Softića protiv države Crne Gore za naknadu nematerijalne štete zbog kršenja ljudskih prava, zbog toga što u periodu od gotovo deset godina nadležni istražni organi nijesu preduzeli sve neophodne i dostupne mjere da utvrde ko je pokušao da ga ubije ispred porodične kuće u Beranama 1. septembra 2007. godine. Suđenje počinje u 9h pred sudijom Milenom Brajović. Tufika Softića u ovom slučaju zastupa advokat Dalibor Tomović, zahvaljujući finansijskoj podršci organizacije Media Legal Defence Initiative iz Londona u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava iz Podgorice.

Tužbom, koja je podnijeta 28..10.2016, traži se od suda da utvrdi da je zbog neefikasne i nedjelotvorne istrage državnih organa, država odgovorna za nematerijalnu štetu nanijetu tužiocu kršenjem proceduralnog aspekta prava na život i zabrane mučenja iz čl. 2 i 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima, tj. prava na dostojanstvo i nepovredivost ličnosti iz čl. 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se ističu propusti u istrazi o kojima su punomoćnik Tufika Softića i izvršna direktorica Akcije za ljudska prava obavijestili Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića u pismu 18.1.2016, o kojima se državno tužilaštvo do danas nije u cjelosti izjasnilo, već je samo Specijalno tužilaštvo našlo da u tome ne vidi krivična djela za koja bi ono bilo nadležno.

U tužbi se tvrdi se da je država odgovorna za duševne bolove i zbog straha koji je Tufik Softić trpio i koji će trpjeti zbog opasnosti od ponovnog napada na njegov život, jer napadači i nalogodavci nijesu pronađeni, a u međuvremenu mu je i ukinuto policijsko obezbjeđenje. Navodi se i da je država napadače „ohrabrila nesavjesnim vođenjem istrage i na kraju obustavljanjem istrage“.

U odgovoru na tužbu država je osporila tužbeni zahtjev tvrdeći da ”uz predmetnu tužbu nije dostavljen ni jedan materijalno-pravni dokaz u prilog osnovanosti tužbenog zahtjeva, jer se o građansko-pravnoj odgovornosti Crne Gore može govoriti samo u slučaju nezakonitog i nepravilnog rada njenih organa, što tužilac nije činjenično i pravno utemeljio”.

Pored parnične tužbe, Softić je u januaru 2016. godine podnio i ustavnu žalbu Ustavnom sudu Crne Gore, povodom obustavljanja istrage pokušaja ubistva. Ustavnom žalbom je zahtijevao od Ustavnog suda da na bazi utvrđenja da je bio žrtva kršenja ljudskih prava, naredi nadležnim istražnim organima da preduzmu sve neophodne mjere i radnje u cilju otkrivanja počinilaca u skladu sa ovlašćenjem koji taj sud ima po čl. 76, st. 3 Zakona o ustavnom sudu. Ustavni sud još nije odlučio po žalbi, a zakonski rok za to ističe u julu ove godine.

Novinar Softić je ponovo napadnut 2013. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava, koja je pričinila manju materijalnu štetu. Istraga nije dovela ni do otkrivanja počinilaca ovog napada.