25/11/2011 Pismo premijeru: dopuna Izvještaja o nasilju protiv novinara i uvođenje krivičnih djela za zaštitu novinara / Letter to the Prime Minister: amendments to the Report on violence against journalists and introduction of new criminal acts to protect journalists

16/11/2011 Predlozi i komentari HRA na Nacrt amandmana na Ustav Crne Gore / Suggestions and comments of the HRA on Draft amendment to the Constitution of Montenegro
16/11/2011
29/11/2011 Okrugli sto: Poštovanje ljudskih prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama / Round Table: Promoting Respect for Human Rights of Patients Placed in Psychiatric Institutions
29/11/2011

25/11/2011 Pismo premijeru: dopuna Izvještaja o nasilju protiv novinara i uvođenje krivičnih djela za zaštitu novinara / Letter to the Prime Minister: amendments to the Report on violence against journalists and introduction of new criminal acts to protect journalists

Akcija za ljudska prava uputila je pismo predsjedniku Vlade, gospodinu Lukšiću tražeći dopunu ”Izvještaja o istragama i nasilju protiv novinara” izrađenog na osnovu Akcionog plana praćenja sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije – Preuzmite pismo premijeru