KONKURS – dodjela malih grantova nevladinim organizacijama

30. Nedavno je jedan dnevni list objavio svega dvije rečenice dostavljenog saopštenja (saopštenje je integralno bilo dostupno na portalu drugog medija). Dakle, objavio je dvije informacije (od napr. pet ili šest), koje su tačne, ali izvučene iz konteksta, i ne pokazuju suštinu saopštenja. Nije ni navedeno da su te dvije rečenice preuzeli iz saopštenja. Da li je to ok?
20/04/2015
24/4/2015 – POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA NE ODLUČUJE PRIORITETNO O POSKUPLJENJU GORIVA
24/04/2015

KONKURS – dodjela malih grantova nevladinim organizacijama

Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije

NVO Juventas i Akcija za ljudska prava (HRA)

u okviru projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za unapređenje položaja osuđenih lica za vrijeme izdržavanja kazne i nakon otpusta

 

Prijedloge projekata vrijednosti do 10.000,00 eura u cilju podrške rehabilitaciji i resocijalizaciji osuđenih lica, možete dostaviti do 30. aprila 2015. Za odabir tema konsultovati Nacrt akcionog plana za unapređenje položaja lica lišenih slobode i podrške nakon otpusta koji je dostupan na sajtovima www.juventas.co.me i www.hraction.org.

Na konkurs se može prijaviti organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

  • registrovana je u Crnoj Gori najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa;
  • ima sjedište u Crnoj Gori;
  • neposredno je odgovorna za pripremu i upravljanje projektom, samostalno ili u partnerstvu sa drugom organizacijom koja ispunjava uslove konkursa.

Organizacije koje su već dobile podršku kroz program – EuropeAid/134284/L/ACT/ME, EIDHR 2013 – u okviru drugih odobrenih projekata, nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitati Vodič. Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO Juventas i Akcije za ljudska prava: www.juventas.co.me i www.hraction.org.