27/5/2016 12 GODINA OD NERASVIJETLJENOG UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA, DIREKTORA I GLAVNOG UREDNIKA LISTA ”DAN”

27/05/2016 ZLOČIN PROTIV IZBJEGLICA – NE ZABORAVLJAMO 1992-2016
27/05/2016
2/6/2016 NAJAVA SKUPA „KA VLADAVINI PRAVA I SLOBODI IZRAŽAVANJA: KAKO OBEZBIJEDITI KAŽNJIVOST NAPADA NA NOVINARE, KAKO SPRIJEČITI TAKVE NAPADE I OBEZBIJEDITI PRAVNI OKVIR POVOLJAN ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO?”
02/06/2016

27/5/2016 12 GODINA OD NERASVIJETLJENOG UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA, DIREKTORA I GLAVNOG UREDNIKA LISTA ”DAN”

NVO Akcija za ljudska prava danas učestvuje u obilježavanju dvije tužne godišnjice – 24 godine od nekažnjenog zločina tzv. ”deportacije” izbjeglica i 12 godina od nerasvijetljenog ubistva direktora i glavnog urednika lista Dan, Duška Jovanovića. Državni organi su zakazali u istrazi i kažnjavanju počinilaca oba zločina.

Objavljujemo izvještaj Nerasvijetljeno ubistvo Duška Jovanovića – pitanja bez odgovora” da bismo, nadamo se, doprinjeli sveobuhvatnom preispitivanju dosadašnje istrage ovog slučaja, koje smatramo da je neophodno. Izvještaj smo danas dostavili vrhovnom državnom tužiocu, gospodinu Ivici Stankoviću i ministru unutrašnjih poslova Goranu Daniloviću, a dostupan je i ovdje.

U izvještaju su naglašena pitanja o propustima u istrazi na koja javnost do danas nije dobila odgovore. Preporučujemo da se angažuje inostrani stručnjak za istrage atentata, koji bi nepristrasno sagledao da li je u istrazi do danas stvarno preduzeto sve što se moglo preduzeti da bi se ovaj zločin rasvijetlio, i koji bi preporučio dalje korake.

Takav stručnjak ili stručnjakinja bi mogao/la sarađivati s budućom domaćom komisijom za praćenje istraga napada na novinare.