1/11/2015 – UOČI MEĐUNARODNOG DANA ZA OKONČANJE NEKAŽNJIVOSTI ZLOČINA PROTIV NOVINARA

28/10/2015 – VDT DA OBJAVI REZULTATE ISTRAGE PREBIJANJA MARTINOVIĆA
28/10/2015
3/11/2015 – POVODOM ORGANIZOVANOG MEDIJSKOG NAPADA NA AKCIJU ZA LJUDSKA PRAVA (HRA)
03/11/2015

1/11/2015 – UOČI MEĐUNARODNOG DANA ZA OKONČANJE NEKAŽNJIVOSTI ZLOČINA PROTIV NOVINARA

Crna Gora dočekuje 2. novembar, Međunarodni dan za okončanje nekažnjivosti zločina protiv novinara u sjenci nerasvijetljenih ubistava i pokušaja ubistva, fizičkih napada, prijetnji i napada na imovinu medija.

Jedanaest godina nije rasvijetljeno ubistvo Duška Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, a 9 godina ubistvo Srđana Vojičića, koji je stradao štiteći književnika Jevrema Brkovića, koji je bio meta fizičkog napada.

Nema napretka u istrazi pokušaja ubistva novinara Tufika Softića (iz 2007. godine) i aktiviranja eksplozivne naprave pred njegovom kućom (2013. godine), obustavljena je bez rezultata istraga fizičkog napada na novinara Mladena Stojovića (iz 2008. godine), prebijanje direktora Vijesti Željka Ivanovića (2007. godine) nije uvjerljivo procesuirano, počinioci paljenja tri automobila dnevnog lista Vijesti (iz 2011. i 2014.) nisu otkriveni, prijetnje smrću novinarki Vijesti Oliveri Lakić nisu kažnjene.

Od Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija očekujemo da ukaže na državne službenike koji su odgovorni za nedjelotvorno sprovođenje istraga u navedenim slučajevima. Vjerujemo da je utvrđivanje odgovornosti kako za napade na novinare tako i za prikrivanje izvršilaca napada ključno za sprječavanje napada ubuduće. Takođe vjerujemo da propisivanje strožeg kažnjavanja napada na novinare Krivičnim zakonikom može da odvrati potencijalne napadače i unaprijedi kulturu poštovanja ljudskih prava.

Ističemo da su Komisiji znatno i neopravdano vezane ruke jer joj Uprava policije odbija pristup traženim podacima, iako je članovima Komisije data dozvola za pristup podacima bez obzira na stepen njihove tajnosti. HRA je ranije kritikovala Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da Uprava policije ne smije da omogući uvid Komisiji u lične podatke zabilježene u spisima iz izviđaja i prethodnog postupka zato što nije bilo ni odgovarajuće obrazloženo ni utemeljeno u zakonu.

I ove godine su novinari u Crnoj Gori bili izloženi pritiscima, prijetnjama i fizičkom nasilju.

Od početka 2015. godine na novinare je izvršeno najmanje 16 različitih napada u vidu fizičkih napada, prijetnji ili uništavanja imovine. Ove godine je zabilježeno i oštećenje spone na vozilu direktora RTCG Rada Vojvodića – iako je oštećenje, prema informacijama iz RTCG, dokazano forenzičkim nalazom, počinilac nije identifikovan, niti je tužilaštvo objavilo rezultate istrage. Najmanje 5 puta je prijećeno novinarima. Mediji nisu objavili sve prijetnje. Izvršioci prijetnji se procesuiraju izuzimajući slučaj prve prijetnje upućene urednici Vijesti Marijani Bojanić 18. oktobra gdje učinilac još uvijek nije otkriven. Ove godine je bilo i 8 slučajeva uništavanja imovine novinara ili medija, od kojih polovina još nije rasvijetljena.

Prilikom protesta, od 17. oktobra do danas, zabilježeno je nekoliko fizičkih napada na novinare, od kojih je fizički napad policajca na urednika portala IN4S Gojka Raičevića dokumentovan i video snimkom. Evidentirano je najmanje 8 slučajeva povrjeđivanja novinara (povrijeđeni tokom vršenja novinarskih zadataka, iako se ne može zaključiti da su bili meta napada), prijetnji ili onemogućavanja novinara da rade svoj posao.

HRA će do kraja godine prikupiti i objaviti informacije o ishodu pokrenutih postupaka kao dopunu svog izvještaja „Procesuiranje napada na novinare u Crnoj Gori“ iz januara 2014.