27/05/2011 Saopštenje povodom sedam godina od ubistva Duška Jovanovića

26/05/2011 Inicijativa za podizanje spomen-obilježja žrtvama deportacije izbjeglica 1992. godine u Herceg-Novom
26/05/2011
31/05/2011 Konferencija LGBT prava, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i/ili seksualna stigma u Crnoj Gori
31/05/2011

27/05/2011 Saopštenje povodom sedam godina od ubistva Duška Jovanovića

Danas se navršava sedam godina od ubistva Duška Jovanovića, novinara i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, za koje je do danas optuženo i osuđeno samo jedno lice u svojstvu ”saizvršioca”, dok se protiv ostalih ne vodi ni istraga, niti postoje bilo kakve naznake da je ona usmjerena protiv nalogodavaca ovog zločina.

Informacije o nedostacima istrage koje su doprle do javnosti, kao i činjenica da je državno tužilaštvo Akciji za ljudska prava odbilo da dostavi informacije o tome preduzimaju li dalju istragu u ovom slučaju i kakav je njen status, doprinose nepovjerenju u vladavinu prava u Crnoj Gori i utisku da nadležni državni organi nijesu sproveli djelotvornu istragu koja bi dovela do ostalih saizvršilaca kao i nalogodavaca ovoga zločina. Akcija za ljudska prava je u svim prilikama do sada isticala neophodnost djelotvorne istrage i otkrivanja i kažnjavanja svih odgovornih za ubistvo Duška Jovanovića i kao važnog preduslova za uživanje slobode izražavanja u Crnoj Gori.

Da bi istraga bila “djelotvorna”, ona mora biti vođena hitno i ekspeditivno, na način podoban da dovede do otkrivanja i kažnjavanja svih odgovornih lica. Svaki nedostatak u istrazi, koji smanjuje šanse da se otkriju svi izvršioci, kako neposredni, tako i oni koji su naredili ili organizovali zločin, ne zadovoljava ovaj minimalni međunarodni standard i predstavlja kršenje proceduralnog aspekta prava na život po članu 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima (videti presude u predmetima Kaya protiv TurskeGongadze protiv UkrajineMcKerr protiv Ujedinjenog kraljevstva, itd.).

Ove godine smo ohrabreni činjenicom da je u Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz mišljenja Evropske komisije uvršten predlog Akcije da Vrhovni državni tužilac i predsjednik Vrhovnog suda do kraja juna ove godine izrade Izvještaj o istragama o nasilju protiv novinara. Kao su prema Akcionom planu, kroz Izvještaj, obavezani na davanje informacija o  procesuiranim slučajevima kao i statusu predmeta u postupku, odnosno koje mjere su preduzete za efikasno rješavanje predmeta u postupku, nadamo se dobijanju odgovora na pitanje zašto je nakon sedam godina od Jovanovićevog ubistva osuđen samo jedan saizvršilac i zbog čega nadležni državni organi nisu ni blizu otkrivanja nalogodavaca i motiva ovog ubistva.