3/5/2017 POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA 2017. GODINE

2/5/2017 USTAVNA ŽALBA ZBOG NEDJELOTVORNE ISTRAGE TORTURE NAD MARTINOVIĆEM
02/05/2017
9/5/2017 HRA PROTESTUJE ZBOG IZOSTAVLJANJA ČLANA MANSA IZ RADNE GRUPE ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 23
09/05/2017

3/5/2017 POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA 2017. GODINE

Slika novine vertikalnoAkcija za ljudska prava (HRA) čestita novinarkama i novinarima Svjetski dan slobode medija.

I ove godine, taj dan se u Crnoj Gori obilježava u sijenci nerasvijetljenih i nekažnjenih najtežih slučajeva nasilja prema novinarima koji su se usudili da istražuju i kritikuju vlast i organizovani kriminal.

Propuštena je prilika da se 2016. godine Zakon o medijima izmijeni i dopuni u skladu sa standardima iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i nema planova da se nešto učini na tom polju.

Ove godine je odbačen predlog da se obezbijedi jača krivičnopravna zaštita novinara s obrazloženjem da su „i druge kategorije lica koja se bave određenim zanimanjima, sa povećanim rizikom da postanu žrtve krivičnih djela“, iako nije rečeno koja su to druga zanimanja. Istovremeno je odbačen i predlog da se unaprijedi okvir za istraživačko novinarstvo jer je ostala na snazi zabrana fotografisanja i snimanja onoga ko vrši krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora do 5 godina, iako su takva djela brojna i ozbiljna.

Novinari i dalje rade u lošim ekonomskim prilikama za opstanak medija i razvoj istraživačkog novinarstva na malom tržištu Crne Gore.

Međutim, nadamo se da će novinari u Crnoj Gori i u ovakvom ambijentu pronaći motiv da mu se suprotstave većim angažovanjem u profesionalnim udruženjima, interesovanjem za istrage napada na novinare i rad Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, i istrajavanjem na etičnom izvještavanju uspjeti da odbrane i lično dostojanstvo i dostojanstvo novinarske profesije.

HRA će nastaviti da podržava slobodu medija u Crnoj Gori tako što će nastaviti da prati rad Komisije za praćenje istraga napada na novinare i tako što će uskoro objaviti rezultate monitoringa samoregulatorne i regulatorne prakse medija u Crnoj Gori i o tome organizovati raspravu.

2/5/2016 POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA 2016. GODINE

02/5/2015 – POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA 2015. GODINE

02/05/2012 POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

03/05/2010 Povodom Međunarodnog dana slobode medija