08/03/2012 Povodom napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić

Analiza primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
24/02/2012
12/03/2012 Vrhovno državno tužilaštvo o istraživanju događaja u Komanskom mostu
12/03/2012

08/03/2012 Povodom napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić

Akcija za ljudska prava izražava žaljenje zbog jučerašnjeg fizičkog napada na novinarku Oliveru Lakić. Napad na novinarku Lakić istovremeno je napad i na novinarsku profesiju i demokratski napredak Crne Gore.

Uvjereni smo da je ovaj posljednji napad ohrabren dosadašnjim neozbiljnim pristupom državnih organa rasvjetljavanju i kažnjavanju napada na novinare. Novinari i mediji su postali laka meta za napadače koji generalno posmatrajući u Crnoj Gori mogu da računaju na nekažnjivost. U ovom slučaju zabrinjava i to što još uvijek nije otkriveno ko je telefonski prijetio novinarki Lakić, mada je utvrđeno ko se lažno predstavio da joj je prijetio.

Akcija za ljudska prava je u novembru 2011. dostavila pismo premijeru Lukšiću, u kojem je upozoreno na neophodnu dopunu ”Izvještaja o istragama i nasilju protiv novinara” izrađenog na osnovu Akcionog plana praćenja sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije, jer se taj izvještaj samo polovično bavio dosadašnjim napadima.[1] U pismu smo se ponovo založili i za propisivanje dva nova krivična djela: ”Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka” i ”Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka”, po uzoru na postojeća krivična djela kojima se štite službena lica pri obavljanju službene dužnosti.

Do danas, od premijera nijesmo primili odgovor, nije inicirano uvođenje novih krivičnih djela za zaštitu novinara, niti je Deveti mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana praćenja sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije dopunjen informacijama o procesuiranju napada na sve novinare koji su očigledno bili napadnuti zbog slobodnog izražavanja.

Pravovremeno otkrivanje i kažnjavanje napadača na novinarku Lakić i svih vinovnika ranijih napada na novinare neophodno je da bi se ovakvo nasilje ubuduće sprečilo, a novinarima omogućilo da bez straha obavljaju svoj posao u javnom interesu.[1] Pismo dostupno na: https://www.hraction.org/wp-content/uploads/Pismo_Luksicu-24nov2011.pdf.

U pismu smo naglasili koji se sve slučajevi nisu našli u izvještaju.